Entorn

La recuperació per a la ciutat de la parcel•la de l’antic Consolat culmina un procés en que el barri guanya un equipament públic amb un gran jardí. Es planteja com un punt de trobada per als veïns. Per tant, ha de ser un lloc obert i accessible.

L’entorn de la parcel•la està format per cases aïllades envoltades per murs opacs. Així doncs, la volumetria de la proposta sorgeix de l’estat actual de forma que el annex quedi integrat en el seu entorn. La proposta es concep com un únic volum que respon als condicionants de l’entorn i a la organització del programa funcional.

No obstant, no impedeix crear espais rics en el seu interior. A més, proposem la construcció d’un nou mur que limita la parcel•la per proporcionar visuals al jardí i que s’entén com una prolongació del nou edifici.

Organització interna

La proposta que presentem s’adequa al 100% al programa i als requeriments funcionals especificats en el plec tècnic. La superfície construïda es de 735m2 i la configuració d’usos de l’equipament proposat és la següent:

L’accés principal a l’edifici es produeix per planta primera a la zona més propera a la Plaça Mons, per el nou volum. En aquesta planta trobem la zona administrativa (recepció, el despatx i la sala de treball intern) i les 3 sales. La planta s’organitza amb una estructura d’esvàstica que proporciona a la recepció un control total del espai.

El nucli de serveis, que es el diafragma entre els dos edificis, s’ordena de forma que l’escala de la planta superior es independent a l’escala de la planta inferiors. Aquesta ultima s’ubica en una triple alçada que ens permet una visual des del carrer a totes les plantes a més de l’entrada de llum i aire. Les circulacions i el serveis públics s’han ajustat i dimensionat en funció de la ocupació dels espais que serveixen. Totes les instal•lacions de l’edifici es col•loquen a la coberta plana. Això ens permet reduir els recorreguts de les conduccions.

En la planta segona es troben les dues sales, de 30 i 40 m2, que tenen la capacitat d’ampliarse mitjançant la divisòria mòbil, segons les necessitats d’aquell moment. A la planta baixa, amb accés al gran jardí, es troben les sales més grans: la Sala polivalent i d’exposicions ambdues de 88m2. Inclou una cafeteria amb accés directe al jardí. Proposem la urbanització de un jardí amb paviment dur, condicionant els tres arbres més destacats (Olivera, Cedre i Morera) de manera que s’entén com una prolongació del la sala d’exposicions i la cafeteria. Això proporciona una reducció el cost de manteniment d’aquest.

La planta soterrani es troben les dues sales, de 30 i 25 m2, que també tenen la capacitat d’ampliarse mitjançant la divisòria mòbil. Aquestes gaudeixen de la llum natural directe als espais de treball i d’aprofitar la ventilació creuada mitjançant un pati anglès.

credits

architects: Pablo Ayala, Terradas Arquitectos, Mariña Jordan  |  client: BIMSA  |  status: Competition (2017)  |  competition: Casal de barri Junyer i Canals a Vallcarca  |  clasification: 5 rang  |  location: Barcelona, Spain (41.412775, 2.144266)  |  climate: Mediterranean, Temperate  |  materials: concrete, glass  |  environment: Urban  |  visualizer: Studio  |  scale: 600 m2 small  |  types: cultural, cultural center, refurbishment  |  views: 3.121

same competition (+3)

Pablo Ayala, Terradas Arquitectos, Mariña Jordan | Jorge Vidal | Estudi08014 | Alex Gallego, Jordi Adell, Aixopluc, Gerard Puig