2774-GRC-BCN.ES-2020
Barcelona
2502-GON-BCN.ES-2019
Barcelona
2227-APO-BCN.ES-2018
Barberà del Vallès
2203-GCG-BCN.ES-2018
Barberà del Vallès
2195-JGB-BCN.ES-2017
Sant Bartomeu del Grau
2072-BPP-BCN.ES-2017
Sant Bartomeu del Grau
1695-JOR-BCN.ES-2016
Barcelona
1682-JJG-BCN.ES-2015
Sant Cugat
1458-GSF-BCN.ES-2016
Barcelona
1374-LGB-GRX.ES-2015
Granada
1255-BMF-BCN.ES-2015
Barcelona
1229-ABM-BCN.ES-2015
Barcelona
1226-AGO-BCN.ES-2014
Barcelona