• Escola d’Infantil i Primària a El Poal

  • 0252-MIM-ES-2009
  • by MIM-A

Estratègia urbana i paisatgística

El projecte pren tres grans decisions que configuren la seva relació amb l’entorn i formalitzen la seva volumetria.

– El projecte pren l’estructura tipològica de casa pati d’una sola planta per tal de configurar els seus espais i d’aquesta manera, adaptar-se a un entorn caracteritzat per unes edificacions que esgoten els límits edificables i que segueixen les alineacions dels vials. El solar es tanca amb un mur perimetral que amaga i protegeix tant els patis de l’escola com els seus espais interiors. Aquest, quan es necessari es perfora per tal d’aconseguir ventilació, llum o transparències visuals entre l’espai públic i l’escola i adopta de manera contínua tant les alçades de l’edificació com l’alçada de la tanca dels patis.

– D’altra banda, el projecte adapta la seva organització per tal de que l’accés a l’escola es produeixi per un espai públic ampli i en relació al centre del poble.

– Les cobertes del projecte són inclinades a dues aigües per tal de vincular la seva forma i funcionament a les cobertes de l’entorn.

Estratègia constructiva i sostenible

Els tancaments exteriors es plantegen com un sistema continu i adaptable a les diferents situacions en les que es troba: opac / obert i protegit / obert  i orientat a nord / porxo / tanca / …

Es planteja una façana ventilada. Per la seva duresa com pel seu poc manteniment, la fulla exterior d’obra vista és un element òptim per fer de límit del solar i per crear, mitjançant gelosies, bones proteccions solars, tanques semitransparents o privacitats. Les cobertes també es plantegen ventilades i s’acaben amb una teula ceràmica plana.

credits

architect: MIM-A  |  team: Mariona Benedito, Martí Sanz  |  collaborator: Filippo Sapienza  |  status: Competition (2009)  |  clasification: 1 rang  |  technical: Miquel Milian, Ana Bono  |  structural engineer: Manuel Arguijo  |  visualizer: Play-Time architectonic images  |  budget: 1.259.795,48 €  |  scale: 972,45 m2 small  |  ratio: 1.296,09 €/m2  |  types: education, school  |  views: 1.649