Estructura i ús

En l’emplaçament d’aquesta escoleta conflueixen dues trames: la agrícola, que ha anat configurant carrers com el de Son Bordoi i Ramon Llull, i els seus patis cultivats, i la del carrer de Roca Llisa, més urbà, perpendicular a la primera. L’estructura i la organització de l’ús dins l’escoleta reconeixen aquestes dues trames perpendiculars entre sí. L’estructura segueix la direcció de les mitgeres del carrer Roca Llisa, permetent una connexió visual entre aquest i el pati del darrera. L’ús pertany a l’ordre agrícola. La trobada d’aquestes dues direccions també perpendiculars conforma la complexitat d’aquest habitat.

L’edifici s’enganxa al carrer per alliberar el màxim d’espai al pati de darrere, on es mantenen els tarongers existents. Cada aula interior té la seva correspondència volumètrica en una aula a l’aire lliure, davant seu. L’ús s’organitza en cinc franges en el sentit transversal: La rampa d’accés des del carrer, sota un porxo. Les oficines, serveis, menjador i entrada. L’espai de circulació. Les aules. L’umbracle. Aquestes cinc franges es poden obrir i relacionar entre sí i amb l’exterior, permetent múltiples usos relacionats amb la activitat de l’escoleta o com a espais per actes de la gent de Llubí.

Energia i aprenentatge

Sobre una base de pedra de Santanyí en els plans horitzontals, i de Marés en els verticals, es basteix una estructura d’entramat lleuger de fusta, que aprofita els seus grans cantells i secció esvelta per configurar interiors adaptats a cada necessitat específica -més baix pels nens, més alt pels adults- per entre els que es filtra la llum de llevant i ponent. Entremig, tancaments practicables permeten una precisa ventilació creuada i una regulació de l’intercanvi energètic amb l’entorn inmediat.

La gran inèrcia tèrmica d’aquest basament petri i l’aïllament tèrmic de la coberta de fusta conformen uns espais interiors, porxos i umbracles que donen el comfort òptim segons cada estació i situació climàtica diaria, per tal que els nens creixin, aprenguin i juguin en un hàbitat que els ajudi a desenvolupar totes les seves habilitats individuals i grupals.

credits

architects: Aixopluc, Aulets  |  team: David Tapias, Ricard Pau, Carlos Gonzalvo, Sebastià Martorell  |  client: Ajuntament de Llubi  |  status: Competition (2017) Project (2017)  |  competition: Escoleta Llubi  |  clasification: 1 rang  |  location: Llubi, Spain (39.701472, 3.008150)  |  climate: Mediterranean, Temperate  |  materials: stone, wood  |  environment: Urban  |  visualizer: Beta Collective  |  scale: 529,80 m2 small  |  types: education, nursery  |  views: 7.325

same competition (+8)

Jorge Ruiz Boluda, Juan Carlos Hernández González | Terradas Arquitectos, Pablo Ayala, Allaround Lab | Gaston Saboulard, Federico Ortiz | Tomás Montis, Juan Bonilla, Betula Creative Lab | PYO arquitectos | JA arquitectura | Aixopluc, Aulets | Sol89 | mrpr arquitectos