L’entorn més proper està format tipològicament per la trama del casc antic de Llubí. Aquesta trama es caracteritza per conjunts de cases entre mitgeres. Són cases amb murs de maçoneria realitzada amb pedra de la zona, cobertes de teula àrab i de 2 plantes com a màxim d’alçada.

Un altre tret important a tenir en compte, es que la parcel•la confrontant a la nostra, on hi ha una gran nau industrial de patrimoni protegit de la que ens hem intentat amarar per adaptar-nos e integrar-nos a la zona.

Volumètricament, la proposta es concep com un únic volum i d’una única planta que respon als condicionants de l’entorn i que s’adequa al 100% al programa i als requeriments funcionals especificats en el plec tècnic.

No obstant, no impedeix crear espais rics en el seu interior. La creació d’un pati intern, desenvolupada per les diferents cultures del mediterrani, proporciona l’entrada de llum i aprofita la ventilació creuada. A més, el joc de cobertes inclinades amb pendent invertida, juntament amb la fantàstica orientació de la proposta, es propicia per la col•locació de panells solars en coberta i per la recol•lecta d’aigua pluvial.

L’accés principal necessita d’un espai ampli per a que la recollida dels nins no provoqui aglomeracions i afecti als vianants de la via publica. Per aquest motiu, s’ha decidit per fer una ampliació a la vorera i urbanitzar-la per transformar-la en un espai obert i de fàcil accessibilitat.

Així doncs, la configuració d’usos de l’equipament proposat és la següent:

L’accés principal a l’escoleta es produeix tangencialment a través d’un cancell de benvinguda per el carrer Roca Llisa. En canvi, l’accés secundari, s’ubica a la zona mes propera a la nau protegida, per crear un espai de separació entre parcel•les.
Internament l’edifici s’organitza a través d’un eix que esdevé el cor de l’edifici sent el separador i organitzador dels dos àmbits de l’escoleta, com son les aules i el serveis de l’escola, a més de ser un eix que aportant llum i aire. Llum perquè gracies a les finestres podem il•luminar el corredor que, i aire net perquè permet obtenir una ventilació creuada. Un eix, on les circulacions també s’han ajustat i s’han dimensionat en funció de la ocupació dels espais que serveixen.

La zona administrativa de l’escola, que es troba en el àmbit de serveis, son espais que s’il•luminen amb mitjançant un gran finestral i un pati interior. Un pati, per gaudir de la llum natural directe als espais de treball i d’aprofitar la ventilació creuada.

credits

architects: Terradas Arquitectos, Pablo Ayala, Allaround Lab  |  collaborator: Mariña Jordan  |  client: Ajuntament de Llubi  |  status: Competition (2017)  |  competition: Escoleta Llubi  |  location: Llubi, Spain (39.701472, 3.008150)  |  climate: Mediterranean, Temperate  |  materials: stone, wood  |  environment: Urban  |  visualizer: Studio  |  scale: small  |  types: education, nursery  |  views: 3.085

same competition (+8)

Jorge Ruiz Boluda, Juan Carlos Hernández González | Terradas Arquitectos, Pablo Ayala, Allaround Lab | Gaston Saboulard, Federico Ortiz | Tomás Montis, Juan Bonilla, Betula Creative Lab | PYO arquitectos | JA arquitectura | Aixopluc, Aulets | Sol89 | mrpr arquitectos