Llealtat Santsenca
0725-AQ4-BCN.ES-2012
Architect: aq4 arquitectura
Status: Competition (2012)
Clasification: 4 prize
Visualizer: Studio
Budget: 2.200.000€
Scale: 1.800 ㎡ Medium
Ratio: 1.222,22 €/㎡
Types: Cultural, Cultural center

La proposta inclou la rehabilitació energètica de l’edifici que es reforma i incorpora diverses estratègies sostenibles amb el fi de minimitzar les seves necessitats energètiques. Construir edificis que optimitzin la despesa energètica proporciona un valor definitiu. Així s’assoleix una reducció del 35% del cost energètic a través de processos de disseny integrats i de la implementació de tecnologies eficients. Es calcula de forma estimativa que el retorn de la inversió realitzada en eficiència energètica és menor a 9 anys.

Això s’aconsegueix, d’una banda, amb mesures passives per minimitzar les necessitats de climatització, com la millora d’aïllaments tèrmics. I d’altra banda, amb la implementació de sistemes d’alta eficiència (caldera de condensació, recuperador de calor, làmpades fluorescents trifòsfor,…), i la sectorització, monitorització i centralització en un sistema de control de les instal·lacions. La ubicació de l’edifci desaconsella la inversió en sistemes d’energia renovables.

A banda dels objectius urbanístics, arquitectònics i socials propis del projecte, la proposta conté els següents objectius tècnics:
– Reducció del 50% dels residus d’obra mitjançant el seu reciclatge.
– Elecció de materials de baix impacte mediambiental (Reciclats, certificats, no – contaminants).
– Assolir la qualificació d’eficiència energètica B.

Competition: Llealtat Santsenca | Team: Ibon Bilbao España, Jordi Campos Garcia, Caterina Figuerola Tomás, Carlos Gelpí Almirall | Collaborator: Claudia Roca, Albert Casas, Gabriel Bonis | Post date: 17/12/2012 | Views: 3.958