Construcció sota rasant provocant la quasi desaparició de l’edifici.

El museu com a punt de trobada entre el patrimoni i el coneixement ha de ser des del seu plantejament arquitectònic i urbanístic, un complex socialment integrat i una plataforma de participació cívica. L’entorn del museu és part del museu.

Una estructura de relacions visuals i funcionals que identifiquen i qualifiquen aquest punt  del territori,  un sistema de noves referències que propicien la fusió de l’edifici amb el bosc amb una relació oberta i activa.

El nou museu abraça el bosc i s’orienta al Montseny. Creació d’una plataforma d’accés a la coberta de l’edifici, que es convertirà en un gran mirador i punt d’informació del museu i del bosc. Inici de recorreguts cap als sistemes naturals de l’entorn: Torrent de Manubens, Observatori del Tordera, etc.

Possibilitat de connectar directament amb l’aparcament d’autobusos per sobre del nou vial perimetral. Potenciar el vial d’accés lateral entre aquest aparcament i el museu com a nou espai urbà de connexió amb el creixement de Sant Celoni. Sales d’exposició directament orientades al bosc i connectades directament a la logística.

Criteris de sostenibilitat: edifici soterrat, coberta vegetal, aprofitament controlat de la llum natural, optimització energètica per a complir l’estàndard suís Minergie. Reducció d’emissions: selecció adequada dels materials constructives i concreció del concepte de climatització mitjançant probes de simulació dinàmica.

credits

architect: Santiago Vives  |  status: Competition (2011)  |  competition: Museu del bosc  |  clasification: 3 rang  |  visualizer: Studio  |  budget: 9.504.000 €  |  scale: 7.920 m2 medium  |  ratio: 1.200,00 €/m2  |  types: cultural, museum  |  views: 1.438

same competition (+3)

Javier de las Heras Solé | Toni Gironès | Santiago Vives | Taller Básico de Arquitectura