Ordenación para la zona de la Estación de Igualada
0707-RAV-BCN.ES-2006
Architect: Ravetllat Ribas
Status: Project (2006)
Visualizer: Studio
Scale: Extralarge
Types: Masterplan, Public space

Reordenació de l’entorn de la rambla de l’estació a Igualada

Com a conseqüència del soterrament de la línia dels FGC i la important remodelació de l’estació d’autobusos permet plantejar a la ciutat d’Igualada una important transformació de tot l’entorn de la rambla de l’estació. Aquests estudis per a la seva transformació s’orienten a potenciar la seva continuïtat i a estructurar tot el seu recorregut al llarg de la ciutat amb la intenció de traslladar posteriorment les conclusions al Pla General.

La situació central de la rambla permet imaginar-la com un potent eix vertebrador capaç d’endegar un procés de renovació del seu entorn, avui en dia envoltat d’activitats obsoletes. La topografia esdevé un element especialment rellevant en la connexió amb Vilanova del Camí.

Reordenación del entorno de la rambla de la estación de Igualada

Como consecuencia de la modificación de la línea de FGC y la importante remodelación de la estación de autobuses se plantea a la ciudad e Igualada una importante transformación de todo el entorno de la rambla de la estación. Estos estudios sobre su transformación se orientan a potenciar su continuidad i a estructurar todo el recorrido a lo largo de la ciudad con la intención de trasladar posteriormente las conclusiones al Plan General.

La situación central de la rambla permite imaginarla como un potente eje vertebrador capaz de iniciar un proceso de renovación de su entorno, hoy en día con actividades obsoletas. La topografía se convierte en un elemento especialmente relevante en la conexión con Vilanova del Camí.

Team: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas | Post date: 08/12/2012 | Views: 1.529