• Plaça de les Glòries

  • 1002-EMB-BCN.ES-2014
  • by EMBA

Dos conceptes principals : els límits i la forma de Glòries

Per la seva dimensió, posició relativa i capacitat de connectar-se amb el territori, Glòries està destinada a esdevenir un centre important en l’imaginari ciutadà. Per ser-ho i poder-se entendre com un espai amb entitat pròpia, ha de definir els seus límits amb la màxima claredat i assolir un ordre bàsic que la faci comprensible. Per fer-ho, cal evitar la històrica centrifugació i indefinició del seu espai per fer-lo més centrípet, fixant-lo. Això té a veure en bona part amb la definició dels seus límits i en aconseguir un doble funcionament centre-perifèria que permeti diferents usos simultanis i potencialment a diferents velocitats.

Hem volgut fer Glòries el més gran possible, i per tant els seus límits arriben fins a la ciutat ja consolidada. És la màxima dimensió disponible, un gran marc urbà de 420×580 metres conformat perimetralment per les mançanes de l’Eixample, completades puntualment a la nostra proposta. Un continu d’espai públic per als vianants i el transport col·lectiu.

Al seu interior, una trama regular dóna la mesura de l’espai, el fa comprensible i endreça les diferents excepcions que conté. Abasta de façana a façana per les quatre bandes, i marca la situació de l’arbrat principal de Glòries i de la posició relativa de la nova edificació.

Aquest ordre basat en la orientació de la retícula Cerdà permet incorporar-hi les grans excepcions de l’Eixample, Diagonal, Gran Via o Meridiana, o la nova Diagonal Verda, sense que la forma o la comprensió de Glòries estiguin definits per elles. A prop del nou node de transport que proposem, un gran espai obert marca la singularitat del seu creuament.

Glòries ha de ser també un connector principal dels barris del seu entorn, un lloc de trobada i de comunicació. Ha de permetre el seu creuament en tot moment i assegurar la relació entre les diferents parts del seu voltant. Els camins que proposem donen accés a les diferents activitats de Glòries i la connecten efectivament a les dinàmiques de Barcelona. Potenciem els trajectes de vianants que connectin els barris al voltant de Glòries i facilitem la seva connexió amb els grans sistemes metropolitans de transport i amb la xarxa de bicicleta. Considerem fonamental la potenciació del nou intercanviador Glòries que pugui acollir també els nous baixadors de Rodalies i l’extensió de FGC.

La regularitat de la posició de la vegetació contrasta amb la seva diversitat: les diferents espècies que es troben a Barcelona conflueixen també a Glòries, marcant una primera diferenciació de zones, i incorporant la vegetació i les alineacions que arriben de les avingudes principals de l’Eixample: Diagonal, Gran Via i Meridiana.

L’edificació se situa perimetralment formant unes vores poroses que permeten estendre Glòries fins als límits del marc urbà i assolir les visuals més llargues possibles. La residència i els equipaments es proposen amb proporcions volumètriques similars, per aconseguir la màxima coherència formal i valorar les quatre orientacions per un igual.

Una construcció en el temps

Per a la construcció de GLÒRIES+ proposem més un procés que una forma tancada. Una construcció gradual que permet gaudir Glòries des de l’inici.

Treballar amb elements parcials dins una estructura general clara permet també una millor adaptabilitat i gestió de les fases d’execució: des del primer moment es podrà gaudir de la transformació de Glòries, i es podrà modular la seva realització a les disponibilitats de reallotjament o d’ocupació d’espais.

Les directrius del projecte es basen en l’escala i els límits de les preexistències de Glòries, de manera que s’hi poden adaptar en qualsevol moment que sigui possible incorporar cada part al conjunt final. La situació de l’edificació facilita la construcció inicial dels equipaments, de manera que es poden reactivar els usos de Glòries sense haver d’esperar a tenir tots els enderrocs executats.

L’espai públic es va conquerint gradualment a mida que es poden ocupar els espais disponibles, sense perdre en cap moment l’estructura bàsica del conjunt, i utilitzant estratègies de preparació vegetal dels terrenys que els prepari per a les plantacionjs posteriors.

credits

architect: EMBA  |  team: Enric Massip Bosch, Cornèlia Memm, Inma Rodríguez  |  status: Competition (2014)  |  competition: Plaça de les Glòries  |  consultant: ROSER VIVES, DOPEC, LIMONIUM, SCHNEIDER ELECTRIC + SMART INFRAESTRUCTURE (TELVENT), TRANSFER ENGINYERIA, DOYMO, ARTEC LUMINOTÈCNIA  |  landscape: TOPOTEK1 – GESELLSCHAFT VON LANDSCHAFTSARCHITEKTEN MBH  |  visualizer: Play-Time architectonic images  |  scale: extralarge  |  types: intervention, public space, refurbishment, square  |  views: 2.287

same competition (+3)

Bosch Capdeferro, Josep Bunyesc, Francisco Cifuentes, dataAE, H Arquitectes, López-Rivera, Núria Salvadó, David Sebastián, TEd'A arquitectes, Unparell d’arquitectes, Vora | EMBA | Joan M. Viader, Josep Fuses, Jorge Perea, Jordi Mansilla, Michel Desvigne | Agence Ter, Ana Coello de Llobet