Plaça Josep Roselló
2461-LLI-TGN.ES-2019
Architects: Lligams, Silvia Gonzalez, Andreu Pont
Client: Ajuntament d'Almoster
Status: Competition (2019)
Clasification: 2 prize
Location: Almoster, Spain
Coordinates: 41.197206, 1.1120888
Climate: Mediterranean, Temperate
Material: Undefined
Environment: Old town
Visualizer: Studio
Budget: 200.000 €
Scale: 3.900 ㎡ Medium
Ratio: 51,28 €/㎡
Types: Public space, Square, Urban design

El projecte emmarca la remodelació de la plaça Josep Rosselló d’Almoster. La proposta entén la plaça Josep Rosselló com el VESTÍBUL del poble, el punt d’entrada i referència. L’espai públic per excelència d’Almoster. Actualment aquest paper de “plaça” està concentrat en l’espai de la parada i la resta funciona com a lloc de pas i d’estacionament de vehicles. L’aparició de la futura variant que connectarà per les afores del poble amb la Selva del Camp provocarà una notable reducció dels vehicles en aquest punt. Això, permet retornar aquest espai als veïns en forma d’espai públic de qualitat.

Les estratègies

Es proposen una sèria d’estratègies que responen a intuïcions de les mancances i fortaleses de la plaça. Les premises principals són alliberar el màxim possible la plaça de vehicles, retornar l’espai als veïns; i no perdre els elements escencials que aporten confort i en configuren la seva identitat.

circular – priroritat peatonal
mantenir – l’essència de la plaça
eixamplar -anivellar l’envalat
connectar – les peces públiques

La proposta

La proposta implementa les estratègies anteriors i els requeriments tècnics establerts. La nova plaça, més gran i contínua, s’entén com un conjunt heterogeni de peces diferents, algunes noves i d’altres existents. D’una banda es busca convertir el vestíbul del poble en un espai polivalent de gran qualitat urbana, on tot i hi té cabuda, des de multitud d’activitats efímeres fins a escenes de la vida quotidiana del poble.

Alhora, s’intenta enfatitzar el màxim la seva posició estratègica dins el poble, posant de relleu la seva proximitat i relació amb elements tant importants com el Teatre, l’Ateneu, l’Escola o el Camp.

Team: LLIGAMS (Amàlia Jansà, Manuel Prieto), Sílvia Gonzàlez, Andreu Pont | Post date: 22/04/2019 | Views: 2.435