Rehabilitación de teatro "Defensora Sollerense"
2170-DOO-PMI.ES-2018
Architect: JA arquitectura
Client: Ajuntament de Soller
Status: Competition (2018)
Location: Soller, Spain
Coordinates: 39.764691, 2.716212
Climate: Mediterranean, Temperate
Material: Wood
Environment: Urban
Visualizer: Studio
Budget: 1.150.000 €
Scale: 1.100 ㎡ Medium
Ratio: 1.045,45 €/㎡
Types: Cultural, Refurbishment, Theater

La intenció del projecte és dotar a Soller d’una nova infraestructura moderna i acorda a les necessitats del poble. Degut al caràcter patrimonial de l’edifici donat s’opta per integrar les tecnologies d’un teatre multifuncional contemporani respectant al màxim els elements catalogats. Per aquest motiu s’opta pel concepte de “box-in-box”, és a dir, introduir una nova caixa dins l’edifici existent. Aquesta nova caixa incorporarà totes les instal·lacions i tecnologies necessàries pels nous usos de l’edifici. Aquest nou element articularà al seu voltant tots els espais interiors i diferents activitats.

Integració dels elements patrimonials i adequació multifuncional

Les actuacions es centren a l’interior de l’edifici, mentre que a l’exterior es realitzaran treballs de restauració de façanes i finestres. A la planta baixa del c. Unió, per donar accés a l’escenari, s’amplia una obertura seguint el llenguatge de la façana. L’interior de l’edifici es transforma i adequa a les noves necessitats multifuncionals gracies a la integració de la nova caixa “box-in-box”. Aquesta caixa acabada, principalment, amb panells acústics de fusta marca el punt de trobada entre l’edifici existent i la integració d’un nou element vertebrador dins l’edifici.

Aquesta nova caixa conté tots els elements patrimonials restaurats: el frontis i teló de l’escenari, les columnes de fossa i les baranes que determinen la forma de ferradura de l’espai de la sala principal. Els elements patrimonials existents rememoren els d’una sala de la tipologia d’opereta italiana amb amfiteatre i llotges. Per aquest motiu, per tal de emfatitzar els elements a conservar s’opta pel disseny de la sala principal inspirat en l’estructura tradicional d’una opereta italiana i es reforça el concepte de forma de ferradura de l’espai interior (a més aquesta forma millora el comportament acústic de la sala).

Els materials d’acabat i la forma de la sala principal estan dissenyats tant pel confort acústic dins la sala principal com per a que el soroll no escapi fora de la sala. Amb el sistema de “box-in-box” aquesta nova caixa incorpora tots els elements tècnics (acústica, so, llum, projeccions i escenografia) necessaris per a la realització d’obres de teatre professionals, cinema, concerts, congressos, festes o exposicions. Al voltant de la nova caixa es reformen els espais existents per tal de funcionar en conjunt o independentment i poder acollir diferents tipus d’activitats dins l’edifici.

Per tal d’assegurar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, a la planta baixa es conserven la major part dels nivells existents, d’aquesta manera es possibilita un recorregut accessible en planta baixa accedint des del c. Unió. En cas necessari, l’escenari també és accessible a través del sidestage esquerra. Degut a les limitacions de l’edifici existent i a les activitats que es duran a terme a la planta primera, s’opta per incorporar una plataforma elevadora a l’escala existent per tal d’assegurar l’accessibilitat a la planta primera.

Solució ecològica i mediambiental

El projecte es planteja de manera que l’edifici un cop reformat, en el tema de sostenibilitat, es pugui equiparar a un edifici d’obra nova, eco-eficient de darrera generació. Per tal de minimitzar costos de manteniment es recorre al màxim possible a sistemes de sostenibilitat passiva integrats a l’arquitectura que es combinen amb instal·lacions eco-eficients de darrera generació.

Es millora l’aïllament tèrmic de la coberta i de les finestres, s’assegura la ventilació i il·luminació naturals de les sales utilitzades diàriament. Als forjats que s’hagin de reforçar s’hi incorpora calefacció radiant que serà alimentada per calentadors solars d’alta eficiència. Aquests mateixos proveeixen d’aigua calenta sanitària a l’edifici. La climatització natural es completa amb un sistema artificial de climatització a on s’assegura una recirculació total, augmentant l’eficiència del sistema. Tota la instal·lació lumínica es realitza amb tecnologia LED dotada de detectors de presencia per tal d’evitar la despesa innecessària.

Competition: Rehabilitación de teatro "Defensora Sollerense" | Team: Joan Alomar, Filip Galic | Collaborator: SMXL arquitectos | Post date: 03/02/2018 | Views: 3.030