Ca n'Oriac
2780-OFA-BCN.ES-2019
Architect: Ofici: arquitectura
Client: Ajuntament de Sabadell
Status: Competition (2019)
Clasification: 1 prize
Location: Sabadell, Spain
Coordinates: 41.566019, 2.086636
Climate: Mediterranean, Temperate
Materials: Stone, Glass, Wood
Environments: Urban, Park
Visualizer: Graph
Scale: 1.500 ㎡ Medium
Types: Cultural, Cultural center, Refurbishment

El barri de Ca n’Oriac pren el nom de la Masia propietat d’una de les famílies mes important de la regió els orígens de la qual es remunten al segle XI. Malgrat la seva situació actual, envoltada d’edificis d’habitatges que han crescut al seu voltant, la Masia dominava una àmplia extensió de terres i de camps de cultiu.

El gran creixement demogràfic durant els anys 40 i 50 va fer que la masia anés perdent el paper prominent que tingué dins el barri fins deixar-la en l’oblit. La proposta pretén revertir aquesta situació donant al nou equipament un paper de nova centralitat dins el barri de Ca n’Oriac.

Es planteja un equipament que dongui resposta a la història des d’una mirada contemporània i compromesa amb el futur que sigui ecològica, social i sostenible. “Ecològica” com a tribut a la capacitat productiva característica de la masia en el seu passat vinícola a partir del s XI pel seu emplaçament i vincle amb el territori agrícola.

“Social” com a tribut a la capacitat d’autogestió i auto-organització de la població arribada a partir de 1945 i que va consolidar l’entorn i urbanització del barri i que podem relacionar amb la vocació social del programa consensuat i participat per aquest equipament.  “Sostenible” en tant que el projecte planteja solucions que perdurin en el temps a través d’una gestió equilibrada entre els recursos utilitzats i els que l’equipament és capaç de generar.

Competition: Ca n'Oriac | Team: Albert Brito, Inma Hervés, Paula Poblet | Collaborator: AVA Studio, Da Silva arquitectos | Post date: 19/02/2021 | Views: 2.314