Ca n'Oriac is a winning proposal by Ofici: arquitectura promoted by Ajuntament de Sabadell in 2019. It is located in Sabadell Spain in an urban and park setting. Its scale is medium with a surface of 1.500 sqm. Key materials are stone, glass and wood. Graph collaborated as visualizer. Review the other 2 proposals from the same competition.

El barri de Ca n’Oriac pren el nom de la Masia propietat d’una de les famílies mes important de la regió els orígens de la qual es remunten al segle XI. Malgrat la seva situació actual, envoltada d’edificis d’habitatges que han crescut al seu voltant, la Masia dominava una àmplia extensió de terres i de camps de cultiu.

El gran creixement demogràfic durant els anys 40 i 50 va fer que la masia anés perdent el paper prominent que tingué dins el barri fins deixar-la en l’oblit. La proposta pretén revertir aquesta situació donant al nou equipament un paper de nova centralitat dins el barri de Ca n’Oriac.

Es planteja un equipament que dongui resposta a la història des d’una mirada contemporània i compromesa amb el futur que sigui ecològica, social i sostenible. “Ecològica” com a tribut a la capacitat productiva característica de la masia en el seu passat vinícola a partir del s XI pel seu emplaçament i vincle amb el territori agrícola.

“Social” com a tribut a la capacitat d’autogestió i auto-organització de la població arribada a partir de 1945 i que va consolidar l’entorn i urbanització del barri i que podem relacionar amb la vocació social del programa consensuat i participat per aquest equipament.  “Sostenible” en tant que el projecte planteja solucions que perdurin en el temps a través d’una gestió equilibrada entre els recursos utilitzats i els que l’equipament és capaç de generar.

2780-OFA-BCN.ES-2019 — Posted in 2021 — Explore more projects on cultural cultural center and refurbishment — Climate: mediterranean and temperate — Coordinates: 41.566019, 2.086636 — Team: Albert Brito, Inma Hervés, Paula Poblet — Collaborator: AVA Studio, Da Silva arquitectos — Views: 2.443