Centre cívic Cristalerias Planell 1015 is a completed project by H Arquitectes promoted by BIMSA in 2010. It is located in Barcelona Spain in an urban setting. Its scale is medium with a surface of 1.694 sqm. Key materials are brick, glass and metal. Play-Time collaborated as visualizer.

Equipament públic destinat a allotjar un centre de formació d’adults, una seu del consorci de normalització lingüística i un hotel d’entitats en una parcel·la triangular del districte de les Corts. Dues de les tres cares del solar queden definides per la façana protegida de l’antiga cristalleria Planell que es va establir al carrer Anglesola l’any 1913.

L’edifici, com a peça urbana, aprofita la parcel·la en la seva totalitat, però la forma triangular i les façanes catalogades impedeixen una ocupació complerta del solar. L’edifici reparteix el programa en quatre plantes que s’enretiren de la façana patrimonial Sud, el pati cobert resultant permet compatibilitzar edificació i patrimoni millorant les condicions de llum natural dels espais d’aulari alhora que aporta un coixí tèrmic i acústic respecte l’entorn.

Aquest pati llarg i estret format per la façana patrimonial i la nova façana estructural, es reprodueix al vèrtex Nord com a sistema de relació amb l’exterior dels usos administratius de l’edifici tot esgotant la geometria triangular. La secció de l’edifici explica el seu comportament: el control i la gestió de l’aire en condicions naturals.

A l’hivern cal controlar les pèrdues per renovació, amortitzar l’alta càrrega interna acumulada en la inèrcia d’una estructura muraria i captar l’aire net des del pati que actua com a recuperador natural. A l’estiu es tracta de dissipar movent el màxim volum d’aire possible i capturar l’aire des dels patis vegetats i ombrívols. Els motors del moviment d’aquest aire seran estrictament naturals a partir de l’ús de xemeneies solars i barrets amb efecte venturi.

La ventilació creuada entre patis queda descartada per programa i per evitar conflictes acústics, per tant l’edifici dota a cada franja d’espais d’ús d’una llarga interrupció estructural per on l’aire circularà en vertical “estirat” per la potencia del sol en les xemeneies, que alhora dotaran l’edifici d’una silueta i una materialitat transparent i característica.

El volum resultant respon a l’estricta geometria triangular del solar, per la seva potencia i per  la seva funció urbana. La seva materialitat ceràmica respon a la voluntat de posar en valor la façana patrimonial  integrant-la i no singularitzant-la, usant-la i no sacralitzant-la, per tant posem pràcticament en el mateix pla allò nou i allò vell amb materials i tècniques similars i assumint en els dos casos obligacions de tancament de captació, de ventilació de cambres i patis.

La materialitat es composa per raons estructurals i es complementa; per tal de millorar les condicions de llum dels patis i dotar la façana d’un material vinculat a la memòria de la cristalleria Planell, hem introduït el bloc de vidre massís com a part del tancament murari que permet introduir llum al pati nord i captació al pati sud.

1144-HAR-BCN.ES-2010.14 — Posted in 2015 — Explore more projects on civic center institutional and refurbishment — Climate: temperate and mediterranean — Collaborator: Blai Cabrero Bosch, Montse Fornés Guàrdia, Toni Jiménez Anglès, Berta Romeo, Carla Piñol, Xavi Mallorquí, Andrei Mihalache — Consultant: ARS project, DSM arquitectes, TDI — Views: 22.287