Centro Internacional de fotografía Toni Catany
2199-AUL-PMI.ES-2018
Architect: Aulets
Client: Govern de les Illes Balears
Status: Competition (2018)
Location: Llucmajor, Spain
Coordinates: 39.4902556, 2.8937403
Climate: Mediterranean, Temperate
Materials: Plaster, Stone, Wood
Environment: Rural
Visualizer: Beta Collective
Budget: 2.428.325,11 €
Scale: 1.197 ㎡ Medium
Ratio: 2.028,68 €/㎡
Types: Cultural, Museum, Refurbishment

El Centre Internacional de Fotografia és una gran oportunitat per crear un equipament cultural de referència a les Illes i recuperar així la història de la fotografia i els seus fotògrafs, un centre per a conservar, difondre i investigar el patrimoni fotogràfic i un centre que consolidi l’oferta cultural de Llucmajor. Aquesta oportunitat es materialitza mitjançant la creació d’un centre sobre les que van ser la cases natals de Toni Catany i Tomàs Monserrat. Dos fotògrafs, dues cases, dues mirades.

Que l’inici del projecte siguin les dues cases dels fotògrafs, permet crear una atmosfera on contingut i continent formen part de la mateix relat, la vida i l’obra dels fotògrafs Toni Catany i Tomàs Monserrat. El nou volum consisteix a cobrir i protegir el patrimoni pel valor evocador i cultural que simbolitza, i dotar dels espais necessaris per a realitzar l’ús de la manera més confortable i eficient possible.

Es col·loquen dues coberta per cada casa, mantenint la volumetria original de la casa de T. Catany i allargant la coberta de la casa de T. Monserrat; per albergar i protegir l’àmbit utilitzat pel fotògraf per les seves instantànies.
Aquestes cobertes queden colmatadas amb quatre xemeneies, que igual que les xemeneies de les cases i possessions mallorquines narren l’ús que es feia en elles. Aquestes són artefactes que il·luminen i ventilen de manera natural i controlada l’edifici aprofitant els recursos naturals com són la llum solar i l’aire.

Concepte programàtic

La solució funcional del projecte es resol mitjançant dues caixes compactes acompanyades de dos patis i articulades per un distribuïdor. La proposta posa en valor els elements patrimonials, en tant que els converteixen en part de la col·lecció permanent mostrant elements dels llocs on van néixer i van viure els dos fotògrafs.

L’entrada principal a l’edifici es realitza des del carrer Convent, un cop dins un ampli vestíbul ens rep i ens comunica amb un corredor, que dona accés a la sala polivalent mitjançant una escala de cargol, situada al soterrani, a l’antic celler de la casa de Tomàs Monserrat. A continuació el vestíbul ens comunica amb una sala d’exposicions permanent, el nucli de distribució que articula totes les connexions de l’edifici i l’aula. A la planta primera de la antiga casa de T. Monserrat se situa la sala d’exposicions temporals i la biblioteca i la zona d’administració en el volum situat sobre l’antiga casa de T. Catany.

Els espais expositius ocupen els llocs de rellevància patrimonial. La sala d’exposicions permanent es col·loca a la planta baixa ocupant gairebé la totalitat de la casa de T. Monserrat i part de la casa de T. Catany. Aquesta sala està envoltada per la façana en cantonada de la casa de T. Monserrat i la façana de la casa de T. Catany, a més incorpora en el seu interior els elements protegits com l’arc i les dues petites construccions on el fotògraf realitzava els retrats als veïns del poble.

Concepte edifici

L’estructura portant s’optimitza segons la seva utilització. Es parteix de unes preexistències com són els murs perimetrals i les voltes del soterrani de la casa de T. Monserrat. A partir de les preexistències desenvolupem per una banda un sistema prefabricat de formigó armat al soterrani (pilars, jàsseres i forjats de plaques de formigó), i per un altre un sistema prefabricat de fusta mitjançant pilars, jàsseres i biguetes de fusta laminada GL32, que es combina amb un sistema de murs perimetrals de mamposteria construïts amb peces modulades de marès ( 20 cm mur de càrrega + 10 cm d’aïllament + 10cm de mur de tancament). Les xemeneies estan construïdes mitjançant unes encavallades de fusta que treballen solidàriament amb l’estructura de pilars i jàsseres de fusta.

L’estructura i els forjats de fusta seran mecanitzades amb sistema de control numèric (CNC) per garantir un assemblatge precís, reduint al màxim la necessitat d’instal·lar ferratges i cargols en l’obra. La fusta provindrà d’explotacions forestals sostenibles sense formaldehids i l’aïllament tèrmic és ecològic de fibra de fusta d’alta densitat i suro.

Els materials constructius que s’utilitzen tenen un baix impacte mediambiental, a més, són materials renovables o reciclats de la biosfera, com la fusta, les fibres animals o vegetals, així com les pintures i els vernissos naturals; amb baix nivell de processament industrial. En tots aquests casos, la majoria de l’energia associada a la seva producció prové del Sol, de manera que el consum d’energies no-renovables i les emissions associades es redueixen considerablement.

Eficiència energètica

El projecte complirà amb tots els criteris Passivhaus i obtindrà la certificació Classic Passive House (60 kWh/m²año d’energia primària renovable i generarà un mínim de 60kWh/m²año d’energies renovables), ja que es dissenya un edifici de Net Positive Energy, obtenint la major part dels seus recursos energètics del propi sol. L’edifici i la gestió del seu entorn natural seran un exemple modèlic de l’ús de tècniques i materials ecològics, amb un procés de disseny i materialització que complirà amb tots els criteris de LEAN en construcció, i on no s’utilitzarà cap material provinent de combustibles fòssils.

L’edifici incorpora mesures arquitectòniques per a l’aprofitament i el control lumínic així com la gestió d’aire en condicions naturals. De la mateixa manera que les xemeneies de les cases i les possessions mallorquines han tingut una funció d’extracció de fums i puntualment petits lluernes, les del nou edifici es conceben com xemeneies solars i de ventilació.

Col·locades al llarg del carener de la coberta unes lames laterals protegeixen de la radiació directa i permet tenir una llum tamisada ambiental millorada puntualment amb llum artificial. El mateix lluernari incorpora unes persianes motoritzades, que permet un control precís de la llum que es vol que entri afavorint fins i tot la foscor de la sala.

D’altra banda també funcionen com a xemeneies de renovació d’aire en condicions naturals. Els dos edificis es comuniquen amb dos patis que a l’estiu estaran en penombra sota una parra verge. A l’estiu, aquests patis més frescos que el seu entorn, aportaran aire a l’interior de les estances; de manera més continuada en àmbits com a la biblioteca, la zona d’administració i l’aula i una aportació més controlada a les sales d’exposicions. Aquest aire més fresc permet la renovació de l’aire sense una aportació de calories. Aquest aire es mourà de manera natural des de l’exterior i fins a la ximeneia mitjançant l’efecte venturi. La resta d’espais tindran la renovació d’aire i que la sortida serà reconduïda per els mobles de prestatgeria que queden adossats a les parets.

Es contemplen altres mesures, l’aïllament acústic, evitar ponts tèrmics, aïllar tèrmicament la solera i murs de contenció i minimitzar les infiltracions d’aire exterior. S’inverteix en la qualitat constructiva per obtenir un edifici amb un mínim cost de manteniment material i energètic.

També es faran servir mesures d’eficiència en les instal·lacions; com són les tecnologies eficients a l’enllumenat, sistemes per reduir el consum d’aigua i detectors de fuites. Per a la climatització, es faran servir bombes de calor d’aerotèrmia que es complementaran amb d’instal·lació d’energies renovables com les plaques solars. Finalment, es farà un monitoratge i control informàtic per l’optimització de l’ús de l’energia, ja que conèixer el funcionament dels sistemes energètics implica una bona gestió de l’energia que pot arribar a assolir valors superiors al 20% d’estalvi energètic.

Competition: Centro Internacional de fotografía Toni Catany | Team: Sebastià Martorell, Ernest Bordoy | Collaborator: Carlos Gonzalvo | Post date: 02/03/2018 | Views: 4.686