Equipament de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona
1180-NUA-TGN.ES-2015

Plantejar un projecte per allotjar el nou centre de l’associació provincial de paràlisi cerebral de Tarragona requereix entendre el funcionament tant específic d’un equipament d’aquestes característiques, com ara les necessitats de mobilitat i els diferents nivells de privacitat tot intentant configurar una atmosfera el més confortable possible per a usuaris, treballadors i visitants.

La voluntat del projecte és establir una estratègia senzilla i clara d’organització dels espais de l’edifici existent, plantejar un nou acondicionament interior sensible als usuaris i a les seves activitats, i afegir, a partir d’un sistema d´ampliació modular, una volumetria mínima, lleugera, horitzontal i versàtil que requalifica i millora els accessos i els espais comuns del centre, transformant el conjunt en un gran centre d´ús social renovat i adaptat a les normatives i necessitats actuals.

El resultat de tota aquesta operació és en un nou conjunt que permet la convivència organitzada dels diferents espais, segregant clarament els usuaris i treballadors dels visitants, respectant els seus nivells de privacitat i aïllament i diferenciant els diferents recorreguts. A la vegada, i a partir de les transparències plantejades en la zona d’usos comuns, la proposta es proposa establir en tot moment una relació de continuïtat amb els espais exteriors, zones de gran importància per a dur a terme les teràpies dels usuaris.

Competition: Equipament de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona | Post date: 08/05/2015 | Views: 2.945