Escola Marta Mata
0169-SAV-BCN.ES-2011
Architect: Santiago Vives
Status: Competition (2011)
Visualizer: Studio
Budget: 4.707.546,60 €
Scale: 3.550 ㎡ Medium
Ratio: 1.326,07 €/㎡
Types: Education, School

El solar està caracteritzat per una topografia accidentada amb la presència de grans talusos que produeixen desnivells de fins a 6 metres entre la part superior i la inferior del límit amb la Carretera de la Cirera. Tanmateix observem que l’actual traçat del carrer Sòcrates estableix dues plataformes planes amb una diferència de nivell d’uns 6-4 metres d’alçada

El projecte es col.loca longitudinalment al costat nord del solar pròxim a la nova urbanització, otorgant façana al nou passeig en l’actual carrer d’Aristòtil. Aquesta disposició permet allunyar l’edifici de la zona més accidentada, facilitant el tractament del desnivell amb la Carretera de la Cirera, mitjançant suaus talusos ajardinats.

La situació de l’edifici permet orientar els espais de la millor manera possible, otorgant llum de Nord a les aules de primària, llum de Sud controlada a partir de porxos a les aules infantils i aportant un òptim assolellament dels patis i la pista poliesportiva.

L’edifici aprofita les característiques topogràfiques del solar per tal de minimitzar els moviments de terra i evitar la realització de grans murs de contenció, organitzant els espais exteriors a partir d’una volumetria en T, que manté l’estructura bipolar del solar, establint dos patis diferenciats, a diferent cota de nivell, en funció dels requeriments del programa educatiu, és a dir, un per els alumnes de primària i la pista poliesportiva i l’altre pels més menuts.

L’escola es desenvoluparà en tres cossos, de planta baixa més una planta, que es recolzen en diferents plataformes del terreny, i que s’articulen a través d’un generós vestíbul comú que inclou el nucli principal de comunicacions verticals i els serveis sanitaris. Aquest espai relacionarà totes les  dependències del centre i possibilitarà el seu ús alternatiu, independent i simultani, i la seva relació funcional i visual amb el conjunt.

El projecte s’ha pensat a partir d’un procés de construcció industrialitzat. És per tant un edifici perfectament modulat i que s’ajusta als requeriments del programa funcional.

Post date: 04/05/2013 | Views: 2.165