Housing with Nursery
0872-2P2-BCN.ES-2014
Architect: 2+2 architecture
Status: Competition (2014)
Clasification: 3 prize
Visualizer: Play-Time architectonic images
Scale: 5.120 ㎡ Medium
Types: Housing, Residential

Diàlegs amb l’entorn

El projecte situat a la cruïlla entre carrers Consell de Cent i Comte Borrell a l’eixample barceloní busca dialogar de manera adequada amb les característiques particulars de l’entorn.

Per un costat estableix un diàleg amb xamfrà que crea l’edifici Mediterraneo (1966) de Bonet Castellana buidant la cantonada del xamfrà i per l’altre donant resposta a les limitacions d’assolellament i vistes que poden provocar la poca distància (11m) i l’alçada (25.75m) del futur institut situat a la banda oest. El volum respon de forma autònoma i concreta a aquests condicionants.

El doble diàleg per una banda respon a la ciutat, a l’illa Cerdà, dialogant amb xamfrà veí completant la cruïlla. Per l’altra el projecte crea un pati intern, separant el volum de la façana de d’institut per tal d’afavorir el màxim nombre d’habitatges, dotant-los d’una millor orientació solar, així com d’unes majors profunditats visuals cap els jardins d’Emma, situats en l’interior d’illa. Aquest esponjament del l’espai interior (7b) afavoreix tant els habitatges com a l’Escola Bressol reduint la secció de 25.75 mx11 m. que permet la normativa.

La disminució d’alçada que suposa l’eliminació de tres habitatges (de 36 a 33 unitats) en la cantonada sud del volum afavoreix de manera determinant les qualitats de confort i assoleiament de tot el conjunt cap a l’interior. També vers la ciutat suavitzant la secció del passatge d’Emma permetent un accés a l’escola amb una alçada més reduïda.

El volum aïllat (volumetria específica per planejament) queda  reforçat per les dues respostes al carrer-xamfrà i a l’interior d’illa emfatitzant el caràcter d’edifici aïllat de que li determinen els dos passatges circumdants (11m a l’oest i 12m al sud). El projecte tot i proposar un volum aïllat s’integra i dona continuïtat a la trama Cerdà.

El programa consta de dues plantes d’aparcament (amb accés independent des del carrer), una escola bressol (PB i Altell) i 33 habitatges en plantes pis.

Els accessos en planta baixa als diferents programes s’organitzen amb una clara segregació d’usos, reservant el xamfrà nord per l’accés als habitatges i a l’aparcament (com fa l’edifici veí de Bonet Castellana) alliberant la façana sud cap el passatge peatonal dels jardins d’Emma per l’Escola bressol i el seu accés a través del pati.

L’Escola Bressol s’estructura en dues plantes, la p.baixa s’organitza a través d’un hall-Sum inferior amb dues bandes diferenciades, la façana del pati ocupada per les tres aules i la façana del carrer pel elements de servei i administració. La planta altell s’organitza al voltant d’un Sum interior-exterior, la prolongació cap a l’exterior d’aquesta peça incorporant el pati exterior permet disposar d’un espai exterior més acotat que el pati en p.baixa. L’ordenança comercial que obliga a l’altell comercial a retirar-se 3m ha estat resolta amb una terrassa que permet la ventilació i il·luminació natural de totes les estances.

Un sol nucli de comunicacions dona servei a 6 habitatges economitzant les despeses i el manteniment. El nucli es troba situat a la façana nord, alliberant d’aquesta orientació els habitatges i permetent gaudir a tots els veïns de l’amplitud de vistes sobre el xamfrà de l’eixample. La disposició volumètrica al voltant del nucli permet un major nombre d’habitatges amb bona orientació solar i ventilació creuada en tots ells.

Les zones humides i passos d’instal·lacions s’estructuren i concentren al voltant del nucli per afavorir-ne el seu registre i manteniment.

Les tipològies es redueixen a 3 tipus molt similars entre ells, tenen com a característica principal la posició de la sala d’estar en cantonada, buscant una optima orientació solar així com una major profunditat visual buscant les diferents diagonals en totes elles. Totes les tipologies fan també especial atenció a la dimensió i posició espais de servei, estenedors i trasters possibiliten l’adaptació a les necessitats reals dels seus usuaris. El 90% de les peces de servei també gaudeixen de ventilació i il·luminació natural.

La flexibilitat a les tipologies s’afavoreix amb la concentració dels nuclis humits en la cara interna de les tipologia permetent l’alliberament de la façana a futures adaptacions de la distribució interna o canvis d’ús.

Team: Miguel Cuellas, Ricard Galiana, Yago Oliva, Roman Zitnansky | Post date: 29/04/2014 | Views: 2.579