Intervenció al torrent de la Xamora
1650-APP-TGN.ES-2016
Architect: Anna Puig
Client: ETSA Reus
Status: Academic
Location: Valls, Spain
Coordinates: 41.290194, 1.249693
Climate: Mediterranean, Temperate
Materials: Brick, Vegetal, Wood
Environments: Riverside, Old town
Visualizer: Studio
Scale: Extralarge
Types: Education, Intervention, Intervention, Landscape, Masterplan, Public space, Refurbishment, School

El projecte es situa a la població de Valls (Alt Camp) i la intervenció es realitza en propostes a diferent escala al llarg del Torrent de la Xamora. Aquest és un dels tres torrents que passen per Valls i l’únic que travessa la ciutat pel centre i actua com a límit dins del mateix teixit urbà. Actuar en el mateix torrent i en les zones més pròximes a aquest es converteix en una necessitat per aconseguir una continuïtat entre dues zones de Valls.

Urbanisme i ciutat

Analitzant les zones més pròximes al torrent, destaquem alguns dels temes a tenir en compte a nivell de ciutat i teixit. En primer lloc, es troben molts buits urbans on es proposen petites actuacions de baix cost per a la seva reactivació. Seguim amb propostes per als barris residencials, estructures lleugeres als carrers i la generació de patis de comunitat. Finalment, es tracta la recuperació de les edificacions abandonades i la proposta de noves zones d’aparcament al perímetre de Valls.

Torrent i paisatge

Actualment els torrents a Valls es troben en una situació de rebuig pel que fa a la visió del ciutadà i una de les principals raons és deguda al pas del clavegueram de la ciutat soterrat al torrent. La vegetació excessiva i el mal estat ha fet que en el pas dels anys aquest espai verd no col·labori amb el teixit urbà i s’ha acabat generant un límit important. Les intervencions al projecte es centren en la recuperació d’aquests espais i la proposta de vials per als vianants al llarg de tot el torrent, al mateix temps que es troba solució al canvi del clavegueram d’aquestes zones.

Ruines urbanes

El pas dels torrents a Valls va fer que diverses industries de la pell es situessin a la vora d’aquests trams d’aigua, edificacions que a dia d’avui es troben sense ús i en un estat deteriorat. Al projecte es proposa la recuperació de dues de les edificacions més importants per albergar el Museu industrial de Valls i la nova ruïna urbana de la ciutat.

Projecte obra nova

Es projecta una Escola de Formació Professional en un dels punts importats del Torrent de la Xamora per a poder aconseguir una unió i la posterior activació d’aquesta zona. La col·laboració de les diverses intervencions que es realitzen a diferent escala es completen amb la realització d’obra nova. L’escola es projecta en un espai d’unió de dos torrents i la seva superfície, en gran part, es troba en planta baixa per a seguir el mètode constructiu utilitzat al llarg d’aquest espai verd i aconseguir la unió de l’edificació amb el torrent. L’edifici assumeix el programa principal d’escola tot i tenir la polivalència necessària per a poder respondre a altres necessitats en períodes no lectius.

Consultant: Francesc Santacana | Post date: 31/10/2016 | Views: 6.966