Module House
1326-DAE-UND-2014
Architects: dataAE, Marina Rocarols
Client: Solvia Immobiliaria
Status: Competition (2014)
Location: Barcelona, Spain
Climate: Mediterranean, Temperate
Material: Wood
Environment: Urban
Visualizer: Studio
Scale: Medium
Types: Housing, Refurbishment, Residential

El projecte proposa un marc obert que dota al sistema de màxima adaptabilitat, tant en les diverses maneres d’habitar com en l’adaptabilitat als canvis en la vida útil de l’habitatge, podent créixer i decréixer en el temps. Es fomenta, sobretot, la construcció sobre el construït, millorant el preexistent energèticament per tal de reduir l’impacte ambiental. S’allarga la vida útil dels materials i es densifiquen els centres urbans ja equipats amb xarxes col·lectives. Es proposa un sistema modular que facilita el muntatge in-situ i millora la construcció aprofitant el potencial industrial de produir “just in time”, i s’utilitzen materials de base orgànica per minimitzar l’impacte ambiental global.

Competition: Premio Solvia a la innovación en el diseño de vivienda | Team: dataAE (Claudi Aguiló, Albert Domingo, Ileana Manea, Elisa Ferrando), Marina Rocarols | Post date: 11/11/2015 | Views: 19.265