Pabellón Polideportivo y Guardería en Sants Badal Barcelona
1796-IKO-BCN.ES-2016
Architects: IKOKORA, Ros-Sutrias
Client: BIMSA
Status: Competition (2016)
Clasification: Finalist
Location: Barcelona, Spain
Coordinates: 41.377248, 2.128582
Climate: Mediterranean, Temperate
Materials: Brick, Metal
Environment: Urban
Visualizer: Ikokora
Scale: 2.500 ㎡ Medium
Types: Education, Nursery, Pavilion, Sport

El solar destinat a allotjar el programa d’una escola bressol, un espai familiar i un pavelló esportiu gaudeix d’un emplaçament caracteritzat: Les façanes Nord i Sud, contraposen carrer i pati d’illa. Les façanes de Llevant i Ponent, contribueixen a la construcció d’un passatge i la resolució d’una mitgera, respectivament. Des d’un punt de vista urbà, el projecte es postula com element de dinamització de l’entorn, tot oferint una imatge oberta al barri. En aquest sentit, el sòcol urbà de gelosia ceràmica , actua a mode de línia de terra sobre la que descansa el pavelló esportiu, que mostra a carrer i passatge la seva activitat.

La volumetria compacta de la proposta contempla un remat en coberta en dues possibles fases: Una primera fase, de volum més apaïsat, que satisfà el programa previst, i una segona fase d’ampliació que conté una possible segona pista a l’aire lliure, que contribuiria a resoldre l’impacte visual de la mitgera veïna. En l’apartat relatiu al programa del pavelló esportiu es desgrana més acuradament aquest episodi del projecte. Els accessos de cadascun dels programes que conté la proposta tenen un paper determinant en les decisions del projecte.

Tant l’Escola bressol com l’Espai familiar disposen l’accés des del passatge, aprofitant la seva existència per a gaudir d’un espai molt favorable d’espera i recepció a l’aire lliure dels infants, contribuint alhora a activar aquest espai de transició cap a l’interior d’illa.Pel que fa al Pavelló esportiu, es proposa una entrada des de l’altre extrem del solar, tangencialment a la mitgera. La construcció d’aquest espai d’accés actua tanmateix a mode de passatge interior que connecta transversalment el carrer amb el pati d’illa.

Team: Ikokora (Héctor Manresa Albá, David Martínez Gomez, Juan Valgañón Álvarez), Ros-Sutrias (Jordi Ros, Jordi Sutrias, Fernando Carrasco, Guillem Rius) | Post date: 07/02/2017 | Views: 5.450