Plaça Mallorca
1871-DOO-PMI.ES-2017
Architect: JA arquitectura
Client: Ayuntamiento de Inca
Status: Competition (2017)
Clasification: 2 prize
Location: Inca, Spain
Coordinates: 39.721813, 2.913478
Climate: Mediterranean, Temperate
Material: Undefined
Environment: Urban
Visualizer: Studio
Budget: 680.000 €
Scale: 5.000 ㎡ Medium
Ratio: 136,00 €/㎡
Types: Public space, Square

Per molts habitants d’Inca la Plaça Mallorca també fou coneguda com la “plaça dels pins” o la “plaça dels patins”. L’antiga plaça Mallorca, prèvia a la construcció de l’actual, no destacava pels seus valors arquitectònics però es generava una atmosfera molt apreciada en comparació al que, actualment, es podria descriure com a “efecte de desertització” de l’estat actual de la plaça.

L’antiga plaça destacava pels nombrosos pins grans que poblaven el seu perímetre; acompanyats per una pèrgola vegetal que envoltava el centre de la plaça a on tant s’hi podia practicar el patinatge com gaudir de concerts.

A més de les exigències pròpies que es plantegen al concurs, amb la nostra intervenció, volem recuperar part de l’esperit de la “plaça dels pins” i la “plaça dels patins”: una plaça verda amb abundant vegetació, a on gaudir d’una conversa a l’ombra d’un pi o a on petits i grans poden gaudir d’una zona segura i amplia de patinatge.

A on gaudir d’un vespre de revetlles o a on els avis puguin portar als seus néts a jugar.
L’objectiu és que torni la il·lusió i es reconcilii a la ciutadania d’Inca amb la Plaça Mallorca. I nosaltres, per assolir aquest objectiu, proposem una solució elegant, de fàcil execució i que no suposi a les arques públiques una gran despesa. La presa de decisions pel nou disseny s’emmarca en 3 grups:
Millorem – Afegim, Mantenim i Eliminem.

Millorem – Afegim

– Nou arbrat: Dins les restriccions que suposa sembrar arbrat sobre la coberta d’un aparcament es busquen el màxim de punts possibles a on donar cabuda a les arrels de nous arbres grans com, per exemple, pins. A on no és possible sembrar grans arbres es creen jardineres elevades per possibilitar el sembrat d’arbres de menors dimensions; aquestes jardineres formen a la vegada nous espais de seients.

– Zones d’ombra: Amb el nou arbrat s’aconsegueixen més zones d’ombra natural, que s’aprecien més que les ombres artificials i milloren el confort de l’espai públic. A més, a la plaça superior s’ha afegit una pèrgola que servirà de suport a plantes enfiladisses i rememora les pèrgoles vegetals que envoltaven el centre de l’antiga “plaça dels pins”.

– Més vegetació i jardineria: Amb el mateix concepte que pel nou arbrat s’amplia la quantitat de superfície enjardinada, a més es transforma el mur central en un mur vegetal que el fa més amable i redueix dràsticament el cost de tornar-lo a aplacar de nou. Amb l’augment d’arbrat i superfície enjardinada no només s’aconsegueix una millora estètica sinó que suposa una millora de sostenibilitat: s’augmenten els espais per acollir fauna endèmica (ocells, insectes, sargantanes, etc.) i s’accentua el control de temperatura i humitat que genera la massa vegetal. Pels enjardinaments es triaran plantes pròpies de les Balears per abaratir costs i facilitar-ne el manteniment, per exemple romaní o llimoners.

– Zones d’estança i seients: Totes les operacions d’afegir arbrat, enjardinament i ombres van integrades amb zones d’estança a on es possibiliten diferents tipologies de seients, integrats o no en les jardineres i elements arquitectònics. Les estances principals que s’han potenciat en aquesta proposta són: l’escenari, la pèrgola vegetal, el jardí mediterrani, la terrassa de la cafeteria i la zona de jocs infantils.

– Àrea de jocs infantils: Per la zona de jocs infantils es genera una topografia tova que estimula la imaginació dels nens per desenvolupar lliurement els seus jocs. Suposa un nou concepte diferenciador de la resta de zones de jocs infantils que es poden trobar a Inca. Tot i això, considerem que tota la plaça és una zona de jocs infantils, ja que està dissenyada de manera que es protegeix del tràfic i la plaça superior és un lloc apte pel patinatge, recuperant les activitats que es feien al centre de l’antiga “plaça dels pins”.

– Sistema d’enllumenat innovador i sostenible: A la plaça superior s’integra en el nou paviment un sistema d’enllumenat LED que no només estalvia energia sinó que obre un gran ventall de possibilitats per crear diferents atmosferes durant la nit. El sistema LED és fàcilment programable i pot canviar de colors, de manera que pot servir com a llum ambiental en el dia a dia o generar efectes espectaculars durant la celebració de concerts o focs artificials.

– Aljub: Ja que tota la plaça és una gran coberta de quasi 5.000 m², es recomana la construcció d’un o dos aljubs en el perímetre de la plaça per recollir l’aigua de pluja i ser reutilitzada pel reg de les zones enjardinades. Dins el mateix aparcament, s’ha detectat un espai que podria acollir un d’aquests dos aljubs.

– Art: Es decora la façana del carrer de Jesús amb versos del poema “Lo Pi de Formentor” i es reserva espai al jardí mediterrani per una escultura.

– S’incorpora la plaça al concepte de mobilitat urbana sostenible: el paper d’aquesta plaça en un nou concepte de mobilitat sostenible per la ciutat és important, ja que està en un punt en el qual serveix de connector entre les Avingudes d’Alcúdia i dels Reis Catòlics amb la xarxa per a vianants del centre d’Inca (eix carrer Major). Actualment la plaça està envoltada de carrers amb prioritat pels vehicles, nosaltres revertim aquesta situació ampliant voreres i creant múltiples connexions cap a l’exterior a “cota zero” per tal de completar el sistema per vianants i bicicletes del nucli urbà. Potenciem i facilitem els desplaçaments a peu sobre l’ús del vehicle.

– Voreres més amples: S’augmenta l’amplada de la vorera de l’Avinguda d’Alcúdia fins als 4,5 metres, ja que l’espai actualment destinat a vehicles està sobredimensionat. El carrer d’Artà es transforma en una plataforma de mobilitat inclusiva (vehicles i vianants comparteixen una mateixa plataforma) de “cota zero” i paviment únic, d’aquesta manera es pacifica el tràfic i es genera una connexió natural entre la plaça inferior i la nova zona verda a l’altre costat del carrer d’Artà.

– Millores d’accessibilitat: El disseny actual de la plaça ja incorpora molts d’elements que, internament, cobreixen totes les normatives d’accessibilitat. En aquesta proposta es millora la qualitat de les superfícies per persones amb mobilitat reduïda i es millora la connectivitat de la plaça cap a l’exterior generant sempre connexions contínues a “cota zero”.

Mantenim

– Arbrat existent: considerem que els grans pins existents no només tenen un gran valor paisatgístic sinó que es poden considerar elements patrimonials per la importància que tenen en la memòria dels ciutadans d’Inca. La resta d’arbrat que es va plantar amb la construcció de l’edifici d’aparcaments també es conservarà, ja que es considera arbrat consolidat.

– Zones d’ombra vegetal existents.

– Elements d’enllumenat existents: les faroles grans i petites existents s’integren en el nou disseny de la plaça per reduir la despesa econòmica. Es recomana la substitució de les làmpades pel nou sistema LED.

– Estructura del volum edificat: Es redueixen al mínim les intervencions sobre elements estructurals per mantenir altes cotes de viabilitat econòmica.

– Peces d’art instal·lades a la plaça.

– Elements patrimonials existents com el monòlit del carrer d’Artà. També considerem elements patrimonials els pins existents; i les relacions visuals com a element patrimonial paisatgístic. Es potencien les relacions visuals cap a la plaça d’Orient i l’església, cap a la Serra de Tramuntana i cap al pla de Llubí.

Eliminem

– Geometries complexes que s’han provat ser de difícil manteniment; sobretot al voltant del disseny del mur central i les jardineres existents. Tots aquests elements que es troben en mal estat s’eliminen i substitueixen per elements amb un llenguatge arquitectònic racional-minimalista amb la pretensió de ser funcional i de fàcil manteniment. A més també s’eliminen els pals i baranes metàl·liques de l’escenari que encaixen en un nou llenguatge arquitectònic que es basa amb la simplicitat i nitidesa de línies, minimalisme i harmonia dels materials.

– Panells de vidre, ja que són fàcilment trencables i la seva funció no esdevé imprescindible.

– Paviments en mal estat: es substitueixen per paviments més durables, atractius i elegants.

– Efecte rotonda: Amb la incorporació de la plaça en el sistema de mobilitat urbana sostenible s’aconsegueix incorporar la plaça a un macro sistema per a vianants a escala de ciutat i s’elimina l’efecte de gran rotonda que es produeix ara al voltant de la plaça.

Team: Joan Alomar Mateu | Post date: 10/04/2017 | Views: 3.874