TRAU, Teixit Residencial i d'Arts Urbanes a la plaça de l'Antic Escorxador
2020-MPR-TGN.ES-2017
Architect: Manuel Prieto
Client: ETSA Reus
Status: Academic Project (2017)
Location: Tarragona, Spain
Coordinates: 41.119267, 1.260149
Climate: Mediterranean, Temperate
Material: Concrete
Environment: Old town
Visualizer: Studio
Scale: 4.000 ㎡ Medium
Types: Cultural, Dance center, Residence, Residential

TRAU

Teixit Residencial i d’Arts Urbanes a la plaça de l’Antic Escorxador de la Part Alta de Tarragona Actualment Trau com a ferida. Es treballa el procés de cicatrització.

Aproximacions

Plaça de l’Antic Escorxador, a la Part Alta de Tarragona. Espai plaça sobredimensionat amb el que havia de ser el primer pàrquing ‘intel·ligent’ de Tarragona sota. Un gran buit a una zona marcada per la gran densitat d‘habitatges antics i espais estrets. Carrers irregulars i placetes petites, porten a una gran escalinata que funciona com mur  d’aquesta gran plaça marcadament poligonal. Amagat darrere d’aquest mur d’escales, trobem un edifici modernista que acull les oficines del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili. Enterrat sota la plaça, descobrim un centre Sociocultural pels veïns. Un centre on les poques aules que hi ha no tenen ni ventilació ni il·luminació natural. El que havia de ser un pàrquing intel·ligent pel barri, ha acabat sent un gran problema per la ciutat. Una obra que va costar i encara costa, en desús, milions d’euros a l’Ajuntament. Un gran forat a la Part Alta.

El forat suposa un problema econòmic, polític, urbanístic i social. Un deute de 30 milions d’euros, més 1 milió anual. Discussions polítiques sense culpables clars. Noticies constants a la premsa. Un cau sense ús i una plaça fora d’escala. Associacions de veïns demanant solucions i descontents amb la situació i el futur incert. Un punt important per la Part Alta. Al costat del pàrquing està l’única entrada Nord al casc antic. Es tracta d’un punt ròtula entre dos teixits urbans diferents. Teixit de casc històric i teixit de zona residencial.

Intencions

Sutura
fem. “Unió quirúrgica que es realitza per tancar una ferida o per unir teixits o òrgans.”

Plantegem la recuperació d’una infraestructura i els paisatges de context, en comptes de plantejarho com el programa d’un edifici. Escapant de la dialèctica urbanística d’equipaments aquí i privat allà. Proposem un programa mixt, suma entre equipaments públics d’interès general amb residències i habitatges privats ajudarà a cosir els dos teixits urbans.

Braç d’activitat
Actualment el carrer Sant Llorenç està parcialment en estat d’abandó. Plantes baixes sense ús, edificis en ruïna, solars buits entre mitgeres. A partir del flux de gent i de la reactivació de les seves plantes baixes, serà un eix important que connectarà la Plaça de la Pagesia (plaça principal del projecte) amb la resta de la Part Alta.

Passeig extramur
El Passeig Arqueològic és una passeig privat museístic, amb accés a un petit tros per sobre la muralla. Principalment és utilitzat per turistes. El final del passeig és al Passeig Torroja, on els turistes innocentment es troben desubicats. Proposem l’obertura al públic del Passeig Arqueològic, i que el passeig extramurs sigui un realitat. Sumant la Via Imperi, el Passeig Arqueològic, el Passeig Torroja i el Passeig de Sant Antoni. Proposem també l’adaptació d’un passeig privat per sobre la muralla (en alguns punts ja existent), i la construcció d’un nou final intramurs (Plaça de l’Antic Escorxador). L’abaixador servirà també per repensar els punts fluixos de la plaça com la mitgera sense tractar i l’estació transformadora.

L’edifici, aprofitant l’única obertura al Nord de la muralla, aniria a punxar aquest flux de gent, creant així una connexió reforçada amb la zona.

Calaix de transports
La necessitat d’un pàrquing a la zona és real. Conscients de la profunditat del forat existent, busquem solucions que puguin respondre aquesta disposició. Proposem aprofitar les plantes més profundes com a pàrquing convencional i magatzem, aprofitant l’excavació aconseguint així evitar una de nova.

Amb la idea de peatonalització de la Part Alta, es proposa que totes les connexions de transports es realitzin des de l’exterior de la muralla. Proposem doncs un pas subterrani d’entrada i sortida del forat, que a banda de resoldre el problema d’accessibilitat ens ajuda a reordenar la zona extramurs.

Nucli logístic
Una planta subterrània es dedicarà a magatzems. Es busca donar resposta a l’alliberament de les plantes baixes de la zona i la concentració del tots els transports logístics i de distribució. La càrrega i descàrrega es durà a terme a l’interior del forat, garantint així la peatonalització de l’entorn.

Actuacions

El projecte busca integrarse en el barri i en la seva dinàmica històrica, igual que el màxim confort dels usuaris.

Creixent del lloc: La suma de programes respon a les condicions que planteja el lloc i a les necessitats del barri. Les decisions giren al voltant d’aconseguir un pati on es concentri la llum i les mirades creuades dels diferents programes, persones i recorreguts, aconseguint així una complexitat que dinamitzarà el lloc. Es potencia el pas per l’interior de l’illa de manera que no funcioni com un edifici tancat, sinó com una part més de la ciutat.

Gestió: Fora de solucions totalitàries, intentant aprendre dels errors que ens han portat fins aquí, es proposa una construcció per fases. Suma de diferents promotors amb el pas del temps. Una solució progressiva que creix adaptantse a les necessitats, acabarà formant la totalitat del TRAU.

Consultant: Gerard Cuartero | Post date: 11/10/2017 | Views: 9.739