La resposta urbana

L’edifici es retranquea respecte de la linea de façana, d’una banda per a generar un espai d’alleujament previ a l’accés a l’edifici, i d’altra banda per a relacionar-se amb l’edifici catalogat contigu.

Es proposa que la C/Roca Llisa poguera canviar la seua configuració actual, i passar a ser un carrer de plataforma única sense desnivells i amb preferència per a vianants i bicicletes.

Les vies defineixen illes d´edificacions que es divideixen en parcel·les amb fronts estrets i de gran profunditat.

Urbà / rural

La multiplicació d’edificacions entorn de les vies transforma el camí en carrer i l’estructura adopta una aparença urbana. Per contra, l’interior de les parcel·les manté un ús lligat a la naturalesa del terreny; arbres i horts entre divisions parcelarias que poden percebre en una visió unitària com una naturalesa controlada.

L’àrea d’actuació es divideix mitjançant les directrius habituals en la divisió parcelaria de Llubi. Les parts generades es desenvolupen des de l’alineació fins al fons de la parcel·la i estableixen l’organització funcional i distributiva de la proposta.

Les divisions plantejades repeteixen l’esquema d’ocupació assenyalat: la part construïda es vincula al carrer, la part lliure es desenvolupa en el fons de la parcel·la. Es manté la seqüència calle-edificació-vegetació predominant en la zona.

Simplicitat constructiva + manteniment

Es proposa una construcció lleugera i de muntatge, emprant perfileria metàl·lica, panells i elements prefabricats que permeten una execució primordialment en sec.

Enfront d’aquesta construcció de caràcter industrial, l’execució del mur que delimita la parcel·la i determinats paraments verticals significatius en maçoneria tradicional amb pedra de marès heretats dels sistemes tradicionals de construcció amb materials locals.

credits

architects: Jorge Ruiz Boluda, Juan Carlos Hernández González  |  client: Ajuntament de Llubi  |  status: Competition (2017)  |  competition: Escoleta Llubi  |  location: Llubi, Spain (39.701472, 3.008150)  |  climate: Temperate, Mediterranean  |  material: ceramic  |  environment: Urban  |  visualizer: Studio  |  scale: small  |  types: education, nursery  |  views: 3.029

same competition (+8)

Jorge Ruiz Boluda, Juan Carlos Hernández González | Terradas Arquitectos, Pablo Ayala, Allaround Lab | Gaston Saboulard, Federico Ortiz | Tomás Montis, Juan Bonilla, Betula Creative Lab | PYO arquitectos | JA arquitectura | Aixopluc, Aulets | Sol89 | mrpr arquitectos