Centre artístic municipal al barri antic de Valls
2498-SRS-TGN.ES-2019
Architect: Sergi Romeu Sanjuan
Client: ETSA Reus
Status: Academic
Location: Valls, Spain
Coordinates: 41.283562, 1.249137
Climate: Temperate, Mediterranean
Material: Concrete
Environment: Old town
Visualizer: Studio
Scale: 2.100 ㎡ Medium
Types: Cultural, Cultural center

El cor de la ciutat de Valls, el barri antic, es troba en un estat crític. La descentralització que ha sofert, ha provocat una pèrdua en població del barri, juntament amb un augment del mal estat i degradació de les edificacions de la zona, concentrant-se en la zona sud del barri. S’aprecia com el nord, a partir de l’Església s’inicia una trama de carrers irregulars i placetes petites que filtren la llum i proporcionen activitat gràcies a tot el comerç local i de restauració que hi trobem. Aquesta activitat es dilueix en arribar a l’epicentre del barri, on hi trobem actualment un pàrquing. Aquest es fruit de uns enderrocs que es van fer degut al mal estat dels edificis, i en el solar l’Ajuntament va decidir col·locar-hi de manera temporal aquest ús per a vehicles.

Aquesta decisió ha acabat propiciant la degradació, tancament de les plantes baixes i abandó de la zona sud del barri, on actualment hi ha una relació amb el carrer pràcticament inexistent. Ens trobem davant d’un problema social i urbanístic de la ciutat. El projecte busca actuar a la dermis del problema, a la ròtula d’aquests dos fragments per facilitar la seva cohesió.

La intenció principal del projecte és la revitalització del barri. Aquesta idea es duu a terme a partir de quatre conceptes molt clars, que el que busquen es solucionar i millorar la situació. La sutura d’aquests dos fragments a partir de l’estudi urbanístic de l’entorn, provocant la reactivació de les plantes baixes i provocant una relació amb el carrer molt més permeable. Solucionar el conflicte que actualment es fa evident dins del barri entre els peatons i vehicles, traslladant el pàrquing que actualment ocupa el cor del barri a els aparcaments situats a l’exterior. I per últim, potenciar la cultura i patrimoni arquitectònic que ha quedat en segon pla durant els últims anys degut al mal estat de la zona.

Es proposa un centre artístic municipal que ajudi a potenciar aquesta ruta artística i cultural que hi trobem al barri. L’equipament neix a partir de l’estudi del parcel·lari de l’entorn, i es defineix a partir de la relació d’aquest amb l’espai públic. El desnivell de gairebé una planta que trobem al solar ens marca dos cotes molt diferenciades que ens ajuden a definir els usos i accessos del programa. En la cota superior, l’edifici busca recollir tota aquesta activitat que ens arriba de la zona nord del barri, i traslladar aquesta a la cota inferior, on es busca crear una nova façana que ofereixi continuïtat al carrer.

La proposta busca adaptar-se a l’entorn. És un sol edifici que es fragmenta a partir del desencaix en alçada i façana que aconsegueix que adopti una escala comparable a la de l’entorn en el que ens trobem. La plaça que es forma a partir de la col·locació de l’edifici, és sinònim de vida, de llum, d’activitat. Es busca que el cor de Valls, i es converteixi en l’epicentre de l’art i cultura del barri.

Consultant: Pedro García | Post date: 28/06/2019 | Views: 3.171