Centre Cultural del Prat de Llobregat
0655-SAV-BCN.ES-2001
Architect: Santiago Vives
Status: Competition (2001)
Visualizer: Studio
Budget: 1.538.569.000 €
Scale: 6.700 ㎡ Medium
Ratio: 229.637,16 €/㎡
Types: Cultural, Cultural center

El Sistema Centre Cultural del Prat-plaça de Catalunya es planteja com un atri urbà-territorial amb propòsit d’assolir el punt precís de vinculació entre l’escala local urbana i el territori del Delta del Llobregat, símbol fort de l’estructura metropolitana.

El projecte que presentem ha pensat alhora el paisatge del Delta i la ciutat. El Centre Cultural s’entén com un artefacte complex íntimament travat amb el sistema d’espais públics, que des del Delta penetren a la ciutat o bé a l’inrevés, que des de la ciutat flueixen fins el medi agrícola i natural del Delta com un sistema unitari que acosta la ciutat a aquest àmbit de circulacions restringides.

S’ha concebut la base de l’espai lliure, segons un sistema geomètric que redefineix a l’escala d’aquest lloc, les geometries del sòl, les xarxes de l’aigua, les alineacions d’arbres i camins…, en coherència amb els inventaris paisatgístics del Delta.

La Plaçade Catalunya i el Centre Cultural del Prat constitueixen un sistema unitari. Aquest sistema és el punt d’encontre de la ciutat i el Delta. L’arquitectura del Centre Cultural, l’espai públic i l’espai viari es fusionen de manera promíscua, com succeeix en els millors moments de la ciutat històrica. D’acord amb aquest principi, l’arquitectura del Centre Cultural incorpora part de l’espai públic i part de les circulacions urbanes que hi conflueixen.

Per tal de materialitzar projectualment aquest principi, s’ha interpretat estratègicament el programa del Centre Cultural. Sens dubte, els denominats “Serveis Transversals” constitueixen la idea programàtica més creativa del sistema funcional previst pel Centre Cultural del Prat. La traducció espacial i arquitectònica d’aquest concepte integrador dels serveis i activitats més públics de l’arquitectura és un desafiament molt suggestiu. Hem reinterpretat el concepte a escala d’arquitectura de la ciutat

Team: Serra-Vives-Cartagena, Joaquim Carbonell Dalmases | Post date: 02/11/2012 | Views: 1.729