Centre de Salut i PAC a Artà
2367-DOO-PMI.ES-2018
Architect: JA arquitectura
Client: Conselleria Salut Servei Salut Illes Balears
Status: Competition (2018)
Clasification: 4 prize
Location: Artà, Spain
Coordinates: 39.689554, 3.347835
Climate: Mediterranean, Temperate
Materials: Concrete, Wood
Environments: Countryside, Urban
Visualizer: Studio
Budget: 1.680.000 €
Scale: 3.800 ㎡ Medium
Ratio: 442,11 €/㎡
Types: Health center, Healthcare

L’actual Unitat Bàsica de Salut d’Artà ocupa les dependències de l’Hospital de Santa Ros, un edifici del s.XVIII obsolet i que presenta dificultats d’accés per la seva ubicació en el cas antic. L’IBSALUT promou la construcció de noves infraestructures sanitàries amb l’objectiu de millorar l’activitat assistencial d’Atenció Primària que prestin als usuaris de la seva àrea d’influència una assistència integral i adequada.

Arquitectònicament l’edifici es divideix expressament en 5 volums, no simplement per acomodar de la millor manera possible el Pla Funcional, sinó com a recurs volumètric per integrar-se amb el seu entorn existent. Apareix el nou edifici com a un conjunt de 5 edificis de característiques similars als edificis del seu entorn: edificis baixos, de volum mitjà amb coberta inclinada i tonalitats ocres.

La solució adoptada posa especial interès en dissenyar un edifici d’equipament polivalent i versàtil, en el que s’integren varis usos amb la possibilitat de desenvolupar-los simultàniament sense perjudici de cap d’aquests usos.
Cada una de les distintes zones d’usos s’ha dissenyat en àmbits separats o espais concrets, interrelacionats i connectats per les zones comunes de l’edifici.

L’edifici és dissenya per al confort dels usuaris (pacients i personal), posant especial interès en la privacitat del pacient i l’accessibilitat total a l’edifici per a les persones amb mobilitat reduïda. Els espais de comunicació i zones d’espera es combinen per tal d’economitzar el volum construït de l’edifici. Aquests espais es caracteritzen per una de les qualitats principals de l’edifici: els seus espais oberts confortables, sempre connectats amb l’exterior (entorn rural i patis ajardinats) i amb llum natural.

La racionalitat del disseny facilita l’orientació dels usuaris dins l’edifici i la flexibilitat d’usos. Aquesta mateixa racionalitat es reflexa sobre l’economia constructiva i d’instal·lacions.

Sistema constructiu

El projecte es dissenya expressament sobre una malla constructiva de 3×3. Aquestes dimensions ofereixen una gran versatilitat a l’hora de distribuir els espais i confereix a la imatge de l’edifici una proporció atractiva. La malla de 3×3 permet un alt grau de prefabricació de l’edifici amb peces de petites i mitjanes dimensions facilitant i accelerant el procés constructiu de l’edifici. No es requerirà de gran maquinaria pesada per a la col·locació de les peces reduint l’emissió de CO2 durant el procés constructiu. Tot això dona com a resultat un abaratiment dels costs de la construcció i permet un bon control de la qualitat dels acabats.

A més, la construcció en sec redueix la despesa d’aigua durant el procés de construcció. Els panells prefabricats de GRC obren un gran ventall de possibilitats per l’acabat de la façana amb color i textures que integren l’edifici amb l’entorn tradicional d’Artà. A més aquest material de façana té un alt grau d’aïllament tèrmic, col·laborant així de manera passiva amb l’eco-eficiència energètica del Centre de Salut.

Team: Joan Alomar Mateu, Lucía Ribes | Collaborator: SMXL arquitectos | Consultant: Ingeniería Xisco Pascual | Post date: 06/11/2018 | Views: 4.622