Habitatges a Sant Just Desvern
2388-SPA-BCN.ES-2018
Architects: Hèctor Payà Arnau, Carla Puig Climent, Roger Galtés Vallet
Client: Impsol
Status: Competition (2018)
Location: Sant Just Desvern, Spain
Climate: Mediterranean, Temperate
Materials: Concrete, Metal
Environment: Urban
Visualizer: Studio
Scale: Medium
Types: Housing, Residential

La implantació del projecte reconeix l’emplaçament on es situa el bloc. La parcel·la és límit de l’àrea urbanitzada de Sant Just Desvern i s’enfronta davant el parc de Collserola. És per això que tant el bloc d’habitatges com l’espai públic adjacent pretenen ser un nexe d’unió entre CIUTAT-NATURA on el verd es macla amb “allò construït”, tot realitzant un conjunt d’espais naturalitzats per al descans dels veïns. Amb aquesta mateixa filosofia l’arquitectura proposada busca l’equilibri entre les persones i la natura.

És per aquest motiu que totes les estratègies proposades funcionen seguint els conceptes d’una arquitectura passiva, amb un consum energètic mínim i una petjada ecològica molt reduïda. Amb aquest paràmetres, la construcció es planteja totalment industrialitzada i tecnificada amb tots els materials proposats. A més, es treballa les diferents circulacions d’aire, tant a l’estiu com a l’hivern per optimitzar els sistemes mecànics i passius.

La proposta aposta per utilitzar com a material principal la fusta tant d’estructura com de tancament. El projecte planteja l’ús de panells de fusta contralaminada, amb una petjada ecològica molt mes reduïda que la del formigó armat o materials molt més pesats. Un pati central cobert per un lluernari practicable funciona com una gran xemeneia solar que millora la ventilació creuada, la circulació d’aire de tots els habitatges i la regulació bioclimàtica natural de l’edifici. A més a més, aquest pati ens ajuda a organitzar la distribució dels habitatges dins el bloc.

Mitjançant la geometria quadrada, el programa s’organitza a través d’anelles al voltant d’aquest pati central, combinant espais de pas i comunicació amb les diferents estances pròpiament d’ús de l’habitatge. El projecte agrupa els accessos, serveis i banys a una anella interior vinculada al pati, en contraposició a les habitacions i sales d’estar-menjador-cuina que s’obren a les façanes exteriors. Una anella exterior agrupa totes les terrasses dels diferents habitatges i actua com a filtre entre el fora i els dins. L’ edifici s’obre cap a l’exterior i es tanca en si mateix al pati, de tal manera que es dona privacitat als accessos dels habitatges. Per tal de donar el màxim aprofitament del sol i visuals, la proposta situa les sales d’estar a les cantonades.

Una gelosia de panells de lames verticals (fixes o mòbils segons el cas) actuen com a protecció de façana en primer pla i aconsegueixen donar així certa privacitat als habitatges i un major control d’assolellament. L’edifici descansa sobre un sòcol de formigó armat on el bloc de fusta s’eleva del sòl i genera aquesta sensació d’ingravidesa amb estructures lleugeres.

En total el bloc agrupa 30 habitatges. 5 habitatges per planta en un total de 6 plantes, combinant habitatges de 2 i 3 habitacions amb superfícies útils de 60 i 72 m2 aproximats respectivament.
En conclusió, el projecte fa una reflexió profunda de com l’arquitectura ha d’evolucionar cap a un FUTUR sostenible i equilibrat, i alhora millorar la VIDA de les persones.

Post date: 14/12/2018 | Views: 3.122