Mercat del Bon Pastor
0879-DMD-BCN.ES-2013

El Barri del Bon Pastor ès un petit poble dins la Barcelona Metropolitana. Nascut arran de la implantació del conjunt de les cases barates (en el seu nomenades Milans del Bosch) l’any 1929. Els seus lìmits geográfics, el Riu Besós a Llevant i els terrenys ferroviaris de la Maquinista (actualment ocupats per el Centre Comercial i la infraestructura que haurá d’acabar acollint l’estació del tren d’Alta Velocitat, van generar un nucli poblacional tancat molt caracterìstic que fins ben entrat el segle XX no va establir relacions amb els nuclis veíns de Santa Coloma o el mateix Sant Andreu.

Dins del barri hi podem diferenciar dues parts molt clarament, les cases barates i la part mès moderna, anomenada la Estadella. Una bona extensió del barri resta pendent d’una reforma urbana aprovada fa pocs anys, pendent de la inversiÛ municipal, que ha de permetre la renovació de la part que ocupen actualment les cases en planta baixa, imatge caracterìstica del barri, peró tambè d’altres de factura mès recent.

Estem davant doncs, d’un nucli urbà petit, amb escala de poble, amb relacions puntuals amb els nuclis veíns, i pendent d’una reforma urbana que afectará una bona part de l’àmbit central del barri on s’emplará la futura peça del mercat municipal.

L’estructura urbana del nucli la determinen dos eixos principals: el carrer de Sant Adrià i el Carrer de l’Estadella. Aquests dos carrers recorren el barri de banda a banda en sentit horitzontal. El primer s’ocupa de vertebrar el passeig principal i de posar en relació el municipi amb el sector de la Maquinista i, mitjançant una intervenció sobre la Ronda Litoral, fer el salt, en forma de passera de vianants, cap el nucli de Santa Coloma. El segon, Ès potencialment, l’eix cívic modern on s’hi ubica el Centre Cìvic i la Biblioteca del barri, construida el 2005.

Tots dos eixos principals limiten i nodreixen de sentit cìvic i urbà l’ámbit on es desenvolupa la intervenciò. El lloc on s’implantarà el futur mercat, ocupat anteriorment per l’antic mercat i actualment per una plaça provisional, ès en el centre mateix del barri, a tocar dels dos eixos principals i en relació directa amb el metro, element de relació a escala metropolitana del barri amb la ciutat.

La posició urbana estratègica afegeix potencia al programa del Mercat, complementat amb el programa de Supermercat, i obliga a l’edificació proposada a donar resposta i potenciar el seu paper en la part central de l’estructura urbana on s’implanta.

L’edificació plantejada vená el caràcter tancat de les seves arquitectures habituals per construir relacions directes amb els espais publics que l’envolten. L’accès principal a l’edifici, situat en el front al passeig lateral del Carrer de Sant Adrià, es ressol amb un gran porxo que genera, a banda de l’accès al carrer comercial cobert del mercat, una nova categoria d’espai public cobert abocat tant en el passeig com, parcialment, en l’espai public lateral existent. Aixì doncs, el porxo esdevè articulació dels dos espais publics i punt de trobada de la vida quotidiana del barri. En aquest espai hi dona el bar demandat en el programa, l’accès a l’edifici, i la sala de l’associaciò de comerciants des de la primera planta, tambè sota coberta, on s’hi podran desenvolupar activitats vinculades a la dinamica comercial del mercat, i de complementaris que potencian el caràcter cìvic que aquest tipus d’instal·lacions incorporen a dia d’avui.

Post date: 08/05/2014 | Views: 2.774