Rehabilitació Integral de l'edifici Diagonal 233
3000-T9S-BCN.ES-2023
Architects: Sumo Arquitectes, Taller 9s
Client: Diputació de Barcelona
Status: Competition (2023)
Clasification: 1 prize
Location: Barcelona, Spain
Coordinates: 41.401887, 2.181952
Climate: Temperate, Mediterranean
Materials: Glass, Metal, Wood
Environment: Urban
Visualizer: binil
Budget: 7.011.943 €
Scale: 4.291 ㎡ Medium
Ratio: 1.634,10 €/㎡
Types: Cultural

Quatre Estacions proposa reconvertir la imatge actual d’edifici passiu i inert, desvinculat del nou entorn de la Diagonal, en una estructura ‘viva’ que actui i sigui sensible al pas del temps i el nou espai urbà naturalitzat.

Per mitjà de la seva façana, que busca ser una reinterpretació contemporània de la façana tradicional de l’Eixample, es busca que aquest nou ‘organisme’ evolucioni, vibri i respiri, en consonància amb cada estació de l’any. Un nou edifici per a una nova manera de fer ciutat.

Per altra banda, la proposta busca implicar-se amb el carrer a nivell de planta baixa, que es concep transparent i on se situen els usos més públics de l’edifici. Un petit espai de plaça, que trenca el gir de cantonada, es relaciona amb l’espai lliure proper i apropa dins i fora. Aquesta nova relació urbana també s’esdevé en coberta, que es concep com un espai social i naturalitzat.

Els quatre reptes bàsics. La proposta té com a principal objectiu aprofitar el màxim la infraestructura existent, per reutilitzar al màxim les parts i millorar totes les prestacions del conjunt, amb un especial èmfasi a la reducció de la demanda energètica i l’optimització funcional.

Es planteja una intervenció mesurada i acotada, de manera que amb pocs gestos (bàsicament una façana nova i un nou nucli tècnic) doni resposta als següents objectius:

1. Resoldre el reencaix urbà del nou edifici en aquesta Eixample recuperada.

2. Aconseguir uns espais interiors qualificats, amb les millors prestacions de llum i confort per tal de desenvolupar l’activitat prevista.

3. Tenir uns espais altament flexibles que permetin una gran adaptabilitat al llarg del temps segons les necessitats.

4. Una arquitectura d’impacte nul. Un edifici que no només sigui altament eficient des d’un punt de vista d’eficiència energètica, un concepte vinculat principalment a la vida útil de l’edifici, sinó també de manera complementària a nivell d’impacte ambiental pel que fa als materials i als sistemes i que permet estendre el concepte al cicle complet de l’edifici, incorporant el procés de rehabilitació i fins i tot la seva futura deconstrucció. De l’edifici nZEB a l’edifici nZIB (Net Zero Impact Buildings).

L’edifici ha de donar resposta als reptes de ’descarbonatació’ que estableix el pacte verd europeu.

Post date: 16/02/2023 | Views: 1.067