Casal de Joves Prosperitat
2092-TWO-BCN.ES-2017
Architects: Two-bo, Xavier Poch
Client: Ajuntament de Barcelona
Status: Competition (2017)
Clasification: 2 prize
Location: Barcelona, Spain
Coordinates: 41.439881, 2.181669
Climate: Mediterranean, Temperate
Materials: Concrete, Wood
Environment: Urban
Visualizer: Alberto Rosal
Budget: 2.498.979 €
Scale: 1.240 ㎡ Medium
Ratio: 2.015,31 €/㎡
Types: Civic center, Institutional

L’estratègia urbanística pretén crear un espai d’unió entre els diferents teixits, i aprofitar aquest valor d’encreuament del propi solar per poder ser un espai de relació i de referència entre els veïns de la Prosperitat, de Nou barris i de Sant Andreu. S’ha respectat els recorreguts existents i els potencials i s’ha creat una xarxa de camins salvant les diverses cotes topogràfiques amb recorreguts adaptats. Aquests s’entrecreuen formant illes d’activitats, fora dels recorreguts principals, en aquestes illes es proposen tant les edificacions com les activitats del parc.

La edificació es fragmenta deixant passar els camins i donant resposta a les diverses situacions urbanes.
– La volumetria del habitatge es trasllada al vèrtex del solar condensada en una gran torre esvelta visible des de la Meridiana. Un nou far urbà que contrasta amb l’horitzontalitat de les edificacions veïnes.
– La fragmentació dels volums fa possible la creació d’una nova plaça d’accés a la cota del parc que relaciona el nou equipament.

La proposta ha optat per uns volums amb una geometria singular que s’adapten als buits que deixen els recorreguts. Es tracta d’una volumetria que elimina els llindars entre l’espai públic i privat, i dona la mateixa importància a tot l’entorn permetent permeabilitat des de la plaça al parc o als carres perimetrals. Aquesta volumetria crea un llenguatge que permetrà colonitzar la resta de la illa. L’edifici es crea amb planta lliure utilitzant grans llums i amb molta superfície de façana per obtenir espais diàfans amb il·luminació i ventilació natural. Per això es proposa una façana portant per alliberar l’interior d’elements estructurals. L’estructura horitzontal es realitza amb panells de fusta laminada contra xapada que permet fer forjats lleugers per a grans llums de mínim cantell. Es tracte de crear una infraestructura que pugui evolucionar als canvis d’usos futurs sense prejudici del projecte. La organització s’ha fet reduint al màxim les circulacions substituint passadissos per espais més agradables a on es pugui desenvolupar altres activitats complementaries com son porxos, patis, places o pèrgoles.

Eficiència energètica i cicle de vida dels materials

Autosuficiència i sostenibilitat. El projecte proposa una sèrie de mesures passives com:
– Coberta ventilada amb aïllament
– Possibilitat de ventilació creuada en les estances
– Gelosia dissenyada per evitar el sol de sud i ponent a l’estiu.
– Màxim aprofitament de il·luminació natural.
– Captació solar tèrmica i plaques fotovoltaiques.
– Dipòsit de recollida d’aigües per mantenir la zona verda i reciclatge d’aigües grises.

Optimització constructiva
El projecte proposa una planta lliure amb grans llums per encabir les diferents tipologies de programa, s’aconsegueix amb una façana estructural que permet alliberar l’interior d’element estructurals. La façana de mur de formigó amb aïllament interior en les orientacions sud i sud-oest es transforma en una gelosia que regula de forma passiva la il·luminació i el sol. L’estructura horitzontal es realitza amb panells de fusta laminada contra xapada que permet fer forjats lleugers per a grans llums de mínim cantell i a diferència de l’estructura metàl·lica te una major resistència al foc i no s’ha de protegir passivament.

Competition: Casal de Joves Prosperitat | Team: María Pancorbo, Alberto Twose, Pablo Twose, Xavier Poch | Collaborator: Raquel Vicente, Anna Sala | Consultant: Bernuz fernández, quadrant | Post date: 06/12/2017 | Views: 4.815