Ca n'Oriac
2788-BMM-BCN.ES-2020
Architect: Bammp Arquitectes
Client: Ajuntament de Sabadell
Status: Competition (2019)
Clasification: Finalist
Location: Sabadell, Spain
Coordinates: 41.566019, 2.086636
Climate: Mediterranean, Temperate
Materials: Wood, Plaster, Stone
Environments: Urban, Park
Visualizer: Beta Collective
Scale: Medium
Types: Cultural, Cultural center, Refurbishment

La Masia de Ca n’Oriac es troba al nord de la ciutat de Sabadell. Confrontada amb el Parc del Torrent de la Romeua. Es un edifici amb les característiques pròpies d’una Masia Catalana, un edifici principal, construccions annexes utilitzades per l’emmagatzematge i un espai lliure davant l’edifici principal, l’era. Actualment la parcel.la presenta, un estat molt deteriorat. El pati de la masia, és un gran espai buit de vegetació descontrolada. L’edifici principal manté la volumetria principal original, les edificacions annexes estan enderrocades degut al deteriorament per falta de manteniment. La masia pràcticament no és visible des del carrer. L’espai lliure de la masia està delimitat per mitgeres. I un altre punt important a tenir en compte és que el conjunt té una categoria (BCIL).

El projecte neix de la necessitat de posar en valor al Masia de Ca n’Oriac i el seu entorn immediat, proposant un canvi d’ús, convertint-lo en un equipament associatiu i social. Cal rehabilitar la Masia per fer-la habitable i que compleixi tota normativa dels nous usos, i afegir dos edificis nous. La sala polivalent amb una capacitat de 118 persones i un segon edifici que és de Serveis Socials, que ha de funcionar de manera independent a l’equipament. La posició dels dos volums nous dins la parcel.la és una decisió important. La primera decisió és fer-los amb cobertes planes per no competir amb la volumetria de la Masia i garantir-ne el diàleg formal.

La sala polivalent es col·loca a la cantonada oest de la parcel.la, per evitar tapar la façana protegida de la Masia i alhora estar connectat amb l’equipament. L’edifici de Serveis Socials. La superfície de l’edifici de 700m2 fa que calgui desenvolupar-se en dues plantes. Es col·loca adossat a la mitgera est per tal de fer façana a l’era i tapar la mitgera. Aquesta posició també permet l’accés independent pel carrer Benavarri. Un altre punt important a tenir en compte és la tanca. Es modifica la del carrer La Mola, per tal de fer més visible la Masia i l’era al barri, i garantir una comunicació amb el parc. Aquesta nova tanca, segueix el llenguatge de l’antiga tanca de barrots, però fent-la arribar fins a terra, per buscar més transparència.

Els criteris de la rehabilitació de la Masia, passen per recuperar la imatge original de l’edifici, i l’estructura interna de sales.

– Per recuperar la imatge original cal desfer-se dels elements que eren afegitors, com les parets de l’entrada de planta baixa, o elements d’envans secundaris. El revestiment de la façana es proposa amb estuc de calç de color clar.

– L’estructura interna de les sales és la que marcarà la posició de les peces del programa d’usos, per evitar la mínima afectació dels murs existents.

L’accés es fa pel cos central de la Masia. Actualment en aquesta sala hi ha l’escala per accedir a la planta primera, en mal estat, que es proposa enderrocar. Això fa que quedi una sala diàfana de vestíbul i d’exposicions. Al final d’aquesta sala, hi ha l’accés al celler. Com que es considera convenient mantenir la morfologia de l’espai de celler i tines, i actualment aquest espai no té coberta, es planteja fer un pati cobert de vidre, per tal que sigui una entrada de llum i contribueix a que tot el conjunt funcioni energèticament de manera passiva i autosuficient. També hi ha l’escala que comunica la planta baixa amb la cota del celler i la planta 1. L’ascensor és a l’interior de la masia. Es refan els forjats enderrocats amb formigó per millorar la inèrcia de l’edifici.

Els nous cossos es plantegen amb uns criteris de claredat formal i priorització funcional. Les cobertes dels dos edificis nous són planes. La de la Sala Polivalent és un terrat que permet fer activitats a la fresca. La coberta de l’edifici de serveis socials és enjardinada, i d’ella en naixeran les enfiladisses que colonitzaran la mitgera est del recinte. El nou edifici de serveis socials, farà de façana a l’era i taparà part de la mitgera. Aquesta s’inspira amb el llenguatge de les terrasses porxades que al 1900 vam ampliar la masia, la façana porxada de la sala de lectura de la planta prinera. El nou programa consta de dues plantes. La sala polivalent es col·loca a la cantonada oest de la parcel.la, per evitar tapar la façana protegida de la Masia i alhora estar connectat amb l’equipament pel foyer, antic celler. L’accés independent de la Masia es realitza des del pati, la franja que comunica amb la cota d’accés, i també amb la pantalla del cinema a la fresca que està col·locada, i es correspon amb la part de darrera de la sala.

Competition: Ca n'Oriac | Post date: 04/03/2021 | Views: 2.460